ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ.

11:00 – Перше засідання: ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

22 жовтня 2020 р.

Доступ до події буде наданий на цій сторинці об 11:00

Під час проведення он-лайн події, скористайтесь ЧАТОМ та задайте запитання із зазначенням кому з доповідачів адресоване Ваше запитання. Відповіді на них ви отримаєте після закінчення доповідей.

 

Програма:


11:00-11:10 Відкриття конференції

11:10-11:45 Принципи раціональної медикаментозної терапії пацієнтів зі стабільною ІХС в світлі нових рекомендацій – 30 хв.
проф. М.І. Лутай (Київ)
Відповіді на запитання – 5 хв.

11:45-12:20 Сучасна діагностика та лікування дисліпідемій згідно Європейським рекомендаціям – 30 хв.
проф. О.І. Мітченко (Київ)
Відповіді на запитання – 5 хв.

12:20-12:55 Сучасні принципи лікування хронічної серцевої недостатності – 30 хв.
проф. Л.Г. Воронков (Київ)
Відповіді на запитання – 5 хв.

12:55-13:30 Лікування шлуночкових аритмій та профілактика раптової серцевої смерті – 30 хв.
проф. О.С. Сичов (Київ)

13:30-14:05 Лікування артеріальної гіпертензії в особливих клінічних ситуаціях (з клінічними прикладами) – 30 хв.
д.м.н. Л.А.Міщенко (Київ)
Відповіді на запитання – 5 хв.

14:05-14:40 Задачі та обсяг кардіореабілітації у хворих різними формами ішемічної хвороби серця –30 хв.
проф. В.О. Шумаков (Київ)
Відповіді на запитання – 5 хв.

14:40-15:15 Особливості ведення пацієнтів з венозними тромбоемболіями – 30 хв.
д.м.н. С.М. Кожухов (Київ)
Відповіді на запитання – 5 хв.

15:15-15:40 Невирішені питання патогенезу гіпертонічної хвороби – 20 хв.
проф. Т.В. Талаєва (Київ)
Відповіді на запитання – 5 хв.

15:40 – 16:05 Місце комбінованної гіполіпідемічної терапії в лікуванні гіперхолестеренемії у хворих високого серцево-судинного ризику – 20 хв.
к.м.н. В.Ю.Романов (Київ)
Відповіді на запитання – 5 хв.

16:05 – 16:20 Ведення пацієнта ГКС. Клінічний приклад подвійної антитромболіями -15 хв.
проф. В.О. Шумаков

 


Для отримання іменного сертифікату:
1. Ви повіни бути зареєстрованими, вказавши повністю прізвище, ім’я та по батькові, для заповнення сертифікату.
2. Пройдіть тестування протягом 24-х годин після закінчення події.
3. Наберіть більше 70% вірних відповідей та зразу отримайте свій сертифікат.