АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НЕВІДКЛАДНОЇ КАРДІОЛОГІЇ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19

1199 учасників

ГО "Всеукраїнська асоціація кардіологів України"

ГО "Всеукраїнська асоціація з невідкладної кардіології"

ДУ "Національний науковий центр«Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України

Всеукраїнська асоціація превентивної кардіології та реабілітації

Всеукраїнська асоціація дослідників України

запрошує Вас взяти участь в науково-практичній конференції:

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НЕВІДКЛАДНОЇ КАРДІОЛОГІЇ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19»

Запрошуємо до перегляду трансляції лікарів за спеціальностями:

«загальна практика – сімейна медицина», «кардіологія», «кардіолог-реаніматолог», «інтервенційна кардіологія», «терапія», «ендокринологія»,

«функціональна діагностика»

на Вас чекають майстер-класи, клінічні розбори, дискусії провідних експертів

Під час проведення он-лайн події, скористайтесь ЧАТОМ та задайте запитання із зазначенням кому з доповідачів адресоване Ваше запитання. Відповіді на них ви отримаєте після закінчення доповідей.

ДО ПОДІЇ ЗАЛИШИЛОСЬ

Логотипи деяких компаній – інтерактивні

Натисніть на логотип і ви зможете переглянути інформацію від партнерів конференції

ПОДІЯ ЗАВЕРШЕНА

доступ до трансляцій закритий

отриманий свій сертифікат ви завжди можете

повторно роздрукувати в своєму особистому кабінеті

ПАРТНЕРИ КОНФЕРЕНЦІЇ:


10:00 02.07.2021

Початок заходу

14:45 03.07.2021

Закінчення заходу

НЕОБМЕЖЕНО

Кількість учасників

БЕЗКОШТОВНО

Вартість участі

https://cardiohub.org.ua/

Місце проведення

до 10:00 02.07.2021

Реєстрація учасників

Доступ до події тільки для ЛІКАРІВ


Почесний голова: Академік НАМН України В.М. Коваленко

Модератор: Член-кор. НАМН України О.М. Пархоменко

Оргкомітет: Я.М. Лутай, О.І. Іркін, Л.Л. Вавілова, Р.Г. Іванець, М.А. Гуляницька, В.М. Корженко

Трансляція конференції проводиться з Конгрес-готель "Пуща"

03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 5

ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України

Телефон для довідок: +38(044) 249-70-03, +38(068) 072-91-38

Факс: +38(044) 249-70-03

E-mail: orgcomitet@cardiohub.org.ua

ПРОГРАМА


   02 липня  (П’ятниця)


10:00 Відкриття

10:05 Новини невідкладної кардіології

10:30 Круглій стіл: «Особливості ведення хворих, які перенесли гострий коронарний синдром: від інтенсивної терапії до покращення довготривалого прогнозу»

Модератори: О.Пархоменко, В.Нетяженко

Учасники: К.Амосова, О.Коваль, В.Целуйко, О.Іркін, М.Соколов, А.Ягенський, Я.Лутай, І.Кузнецов, В.Шумаков, М.Копиця

Питання до обговорення:

– Актуальність сьогодення – лікування ГКС в умовах пандемії COVID-19

– Місце тромболітичній терапії у хворих на STEMI в сучасних умовах

– Вибір антитромбоцитарної терапії у хворих на ГКС

– Тривала антитромботична терапія у хворих, які перенесли ГКС

– Кому потрібна «де-ескалація» АТТ, перехід на інший препарат

– Значення антикоагулянтної терапіі у хворих на ГКС

– Тромбоцитопенія і вибір антитромботичной терапії

– Сучасні вимоги до гіполіпідемічної терапії у хворих на ГКС та після виписки із стаціонару

– “No-reflow” та інтраміокардіальна геморагія

– від міфу до реальної практики

– Кардіо- і ренопротекція як патофізіологічна складова покращення прогнозу

– Діабет та гіперглікемія у хворих на ГКС

– Попередження прогресування коронарного атеросклерозу після інфаркта міокарда – нові можливості реабілітації

Питання і відповіді учасників круглого столу

13:30 ПЕРЕРВА на Обід

14:30 Панельна дискусія: «Практичні аспекти сучасного ведення хворих із синдромом серцевої недостатності»

Модератори: О.Пархоменко, К.Амосова

Учасники: С.Анкер, О.Іркін, Ю.Карпенко, Я.Лутай, М.Мірошник, О.Коваль, І.Кузнецов, В.Нетяженко

Питання до обговорення:

– Нові перспективи лікування СН (С.Анкер, Берлін)

– Гостра СН після ГКС і попередження її прогресування – сучасність і перспективи

– Нові можливості ургентної ультразвукової візуалізації серця і легень (М.Мірошнік, Париж)

– Гостра СН і нирки – гострий кардіоренальний синдром

– Інотропна підтримка з кардіо-ренальною протекцією

– ГСН при гіпертензивних станах – Корекція енергодефіциту у хворих на СН- від гострих до хронічних станів

– Як обрати терапію хворого з СН перед випискою із стаціонару

– COVID-19 та гостра СН: особливості клінічного перебігу та ведення хворих – клінічний консіліум

– Значення антикоагулянтної терапії у хворих на СН: чи всім хворим вона потрібна?

– Практичне значення біомаркерів для діагностики і лікування хворих на СН

– Що робити, коли не допомагає фармакотерапія? Роль сучасних електрофізіологічних втручань

Дискусія з аудиторією

    03 липня (Субота)


10:00 Сесійне засідання: «Антитромботична терапія хворих на фібриляцію передсердь і венозну тромбоемболію»

Модератори: О.М.Пархоменко, В.Й.Целуйко

Учасники: О.А.Коваль, А.Ягенський, О.Іркін, Ю.Карпенко, І.Кузнецов, Я.Лутай, В.Тащук, С.Кожухов, Б.Голобородько, В.Нетяженко

Питання до обговорення:

– COVID-19 та потреба у антитромботичній терапії: кому, коли, чим

– Роль тромболітичної терапії при лікуванні ТЕЛА

– Коли виписати до дому хворих після перенесеної ТЕЛА?

– Ведення в Україні хворих, які перенесли ТЕЛА

– Кому показана тривала антитромботична терапія після перенесеної ТЕЛА

– Особливості ведення хворих із ТЕЛА та супутньою онкопатологією

– Реалії сучасної антикоагулянтної терапії у хворих з ФП

– Проведення антитромботичного лікування у хворих на ФП при окремих клінічних ситуаціях

– ГКС, реваскуляризація, відновлення синусового ритму, електрофізіологічні процедури

13:00 Закриття конференції і прийняття резолюції

ЛЕКТОРИ


Коваленко Володимир Миколайович
Президент Всеукраїнської асоціації кардіологів України, академік НАМНУ, директор ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України
Пархоменко Олександр Миколайович
Президент Всеукраїнської асоціації з невідкладної кардіології, член-кор. НАМНУ, керівник відділу реанімації та інтенсивної терапії ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска» НАМН України
Амосова Катерина Миколаївна
Віце-президент Всеукраїнської асоціації кардіологів України, член.-кор. НАМНУ
Нетяженко Василь Захарович
Член-кор. НАМН України, д.м.н., проф. завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №1 НМУ імені О.О. Богомольця
Коваль Олена Акиндинівна
Професор кафедри внутрішньої медицини №3 Дніпропетровської медичної академії
Целуйко Віра Йосипівна
Професор, завідувач кафедри кардіології та функціональної діагностики Харківської медичної академії післядипломної освіти
Соколов Максим Юрійович
Професор, провідний науковий співробітник відділення Інтервенційної кардіології ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України
Ягенський Андрій Володимирович
Професор, керівник центру кардіоваскулярної патології і тромболізісу Луцької міської клінічної лікарні
Тащук Віктор Корнійович
Професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини Буковинського державного медичного університету
Шумаков Валентин Олександрович
Президент Всеукраїнської асоціації кардіореабілітації, професор, керівник відділу інфаркту міокарда та відновлювального лікування ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска» НАМН України
Кожухов Сергій Миколайович
Д.м.н., завідувач відділу клінічної фармакології ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска» НАМН України
Іркін Олег Ігорович
Д.м.н., провідний науковий співробітник відділу реанімації та інтенсивної терапії ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска» НАМН України
Голобородько Борис Іванович
К.м.н., заступник головного лікаря Одеської міської клінічної лікарні № 3 з кардіології
Карпенко Юрій Іванович
Д.м.н., проф. завідувач кафедри внутрішньої медицини №1 з курсом серцево-судинної патології Одеського національного медичного університету
Стефан Анкер
Професор кардіології та досліджень кахексії, Кафедра кардології, Charité Campus Virchow- Klinikum, Berlin, Germany, Екс-президент Асоціації серцевої недостатності ESC
Копиця Микола Павлович
Д.м.н. завідувач відділом профілактики та лікування невідкладних станів ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України»
Лутай Ярослав Михайлович
К.м.н., старший науковий співробітник відділу реанімації та інтенсивної терапії ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України
Кузнецов Ігор Володимирович
К.м.н., завідувач кардіологічним відділенням КНП ХОР «Обласна клінічна лікарня», доцент кафедри кардіології та функціональної діагностики ХМАПО
Микола Мирошник
К.мед.н кардіолог у Європейському Шпиталі ім Жоржа Помпіду (Париж, Франція)

Як отримати сертифікат?

ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ ТА ПРОЙДІТЬ ТЕСТУВАННЯ

Конференції: «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НЕВІДКЛАДНОЇ КАРДІОЛОГІЇ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19 »


Тести будуть доступні тільки зареєстрованим учасникам з 14:00 03 липня протягом 48-х годин після завершення події.

Сертифікат 10 балів отримують учасники, які набрали мінімум 70% вірних відповідей (максимально 3 спроби).

КРОК 1

Зареєструйтесь на подію, натиснувши кнопку

«Прийняти участь», як що ви бачите назву на кнопці "Продовжити" ви вже зареєстровані на цю подію.

КРОК 2

Відвідайте подію у визначену дату та час

КРОК 3

Пройдіть тестування та наберіть мінімум 70% вірних відповідей та відразу отримайте свій сертифікат

КРОК 4

Ви завжди можете повторно роздрукувати сертифікат, який зберігається у особистому кабінеті

Безкоштовно