СЕРЦЕВО-СУДИННІ ЗАХВОРЮВАННЯ І КОМОРБІДНІСТЬ – ПОГЛЯД ЕКСПЕРТІВ РІЗНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ