Науково-практична конференція «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НЕВІДКЛАДНОЇ КАРДІОЛОГІЇ»

1683 учасників

ГО “Всеукраїнська асоціація кардіологів України”

ГО "Всеукраїнська асоціація з невідкладної кардіології"

ДУ "Національний науковий центр«Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України

Всеукраїнська асоціація превентивної кардіології та реабілітації

Всеукраїнська асоціація дослідників України

Запрошуємо Вас до участі у безкоштовній науково-практичній конференції:

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НЕВІДКЛАДНОЇ КАРДІОЛОГІЇ

Наголошуємо, що школа входить до РЕЄСТРУ з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, затверджених МОЗ, НАМНУ, ДО «Центр тестування» (№ 399 від 29 листопада 2021 р.). Сертифікат 10 балів згідно Наказу №446 буде отриманий вами відразу після проходження тестів.

Запрошуємо до перегляду трансляції лікарів за спеціальностями:

«загальна практика – сімейна медицина», «кардіологія», «електрофізіологія», «медицина невідкладних станів», «неврологія», «функціональна діагностика», «ультразвукова діагностика», «кардіолог-реаніматолог», «інтервенційна кардіологія», «терапія».

Як задати запитання лектору?

  • перейдіть в ЧАТ, натиснувши на синю кнопку;
  • задайте запитання із зазначенням прізвища доповіда;
  • відповіді ви отримаєте після закінчення доповіді.

23 червня 2022 (Четвер) – переглянути тільки відео


Отримати доступ до трансляцій ви також можете за посиланнями:

23 червня 2022 (Четвер) –https://youtu.be/68sScEAXr1Q

24 червня 2022 (П'ятниця) –  https://youtu.be/uVekqvaLyas

ГЕНЕРАЛЬНІ ПАРТНЕРИ


ГОЛОВНІ ПАРТНЕРИ


ПАРТНЕРИ


10:00 23.06.2022

Початок заходу

16:30 24.06.2022

Закінчення заходу

НЕОБМЕЖЕНО

Кількість учасників

БЕЗКОШТОВНО

Вартість участі

https://cardiohub.org.ua/

Місце проведення

до 10:00 23.06.2022

Реєстрація учасників

Доступ до події тільки для ЛІКАРІВ


Почесний голова:

Академік НАМН України В.М. Коваленко

Модератор: 

Член-кор. НАМН України О.М. Пархоменко

Оргкомітет: 

Я.М. Лутай, О.І. Іркін, Л.Л. Вавілова, Р.Г. Іванець, М.А. Гуляницька, В.Е. Пілецький, В.М. Корженко

03151, м. Київ , вул. Народного ополчення, 5

ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України

Телефон для довідок: +38(068) 072-91-38

Факс: +38(044) 249-70-03

E-mail: orgcomitet@cardiohub.org.ua

ПРОГРАМА


  23 червня  (Четвер)


10:00 – 10:15 Відкриття конференції 

Вступне слово президента Всеукраїнської асоціації кардіологів України академіка НАМН України Коваленко В.М.

Вступне слово президента Пархоменко О.М. Асоціації з невідкладної кардіології член-кор. НАМН України Пархоменко О.М.

10:15-14:10 Сесія «Гострий коронарний синдром: від механізмів до прийняття клінічних рішень»  

Модератори: О.М.Пархоменко, М.Ю.Соколов  

10:15-12:10 Частина І  

Патофізіологія гострого коронарного синдрому в сучасних умовах 

О.М.Пархоменко – 15 хв.

Круглий стіл – «Особливості фармако-інвазивної допомоги хворим на гострий коронарний синдром – на стику теорії і практики»

Учасники: М.Ю.Соколов, Я.М.Лутай, О.А.Коваль, А.В.Ягенський

Питання до розгляду: 

- Сучасні стратегії проведення інтервенційних втручань 

М.Ю.Соколов – 10 хв.

– Феномен невідновленого кровотоку та інтраміокардіальна геморагія 

М.Ю.Соколов, Я.М.Лутай – 15 хв.

- Перипроцедурна антитромботична терапія** 

М.Ю.Соколов – 10 хв.

- Оцінки ризику перипроцедурних кровотеч** 

А.В.Ягенський – 10 хв.

- Можливості попередження реперфузійного ушкодження міокарда

Я.М.Лутай – 10 хв.

- Місце тромболізису в сучасних умовах України 

А.В.Ягенський – 15 хв.

- Вибір антитромбоцитаних препаратів** 

О.А.Коваль – 15 хв.

12:10-14:10 Частина ІІ  

Учасники: Д.О.Білий, О.І.Іркін, О.М.Пархоменко, Я.М.Лутай, О.В.Шумаков

1. Чинники розвитку гострого інфаркту міокарда у молодому віці та особливості його клінічного перебігу

Д.О.Білий - 15 хв.

2. Кардіогенний шок та механічні ускладнення у хворих на інфаркт міокарда 

О.І.Іркін -15 хв.

3. Загрозливі для життя аритмії на тлі гострого коронарного синдрому: механізми виникнення, можливості попередження розвитку  

О.М.Пархоменко -15 хв.

4. Органопротекція як складова покращення прогнозу після гострого інфаркта міокарда 

О.М.Пархоменко, О.І.Іркін – 15 хв.

5. Порушення метаболізму глюкози і гострий коронарний синдром

Я.М.Лутай – 15 хв.

6. Рання оцінка ризику небажаного перебігу гострого інфаркту міокарда (біомаркери, шкали ризику)

О.В.Шумаков – 15 хв.

 

14:10-14:20 Перерва 

14:20-16:40 Сесія «Венозний тромбоемболізм – від профілактики до лікування»

Модератори: О.М.Пархоменко, В.Й.Целуйко, Я.М.Лутай  

1. Патофізіологія ВТЕ в сучасних умовах 

О.І.Іркін - 15 хв.

Симпозіум: «Первинна тромбопрофілактика у медикаментозно лікованих хворих» *** 

Учасники: О.М.Пархоменко, Я.М.Лутай – 40 хв.

2. Відбір та проведення реперфузійної терапії у хворого на гостру ТЕЛА  

В.З.Нетяженко – 15 хв. 

3. Антикоагулянтна терапія та вторинна профілактика у хворих на ВТЕ* 

Я.М.Лутай -15 хв.

4. Як оцінити наявність високого ризику кровотеч у хворих на ВТЕ. Що робити у разі великої кровотечі

О.А.Скаржевський -15 хв.

5. Антикоагулянтна терапія у хворих на венозний тромбоемболізм, які мають високий ризик кровотеч

В.Й.Целуйко -15 хв.

  24 червня  (П’ятниця)


10:00-13:20 Сесія «Антитромботична і гіполіпідемічна терапія у хворих на коронарні синдроми – від гострого стану до тривалої терапії» 

Модератори: О.М.Пархоменко, А.В.Ягенський  

1. Антитромботична терапія у хворих на ГКС без реваскуляризації**

О.А.Коваль – 15 хв.

2. Тривала антитромбоцитарна терапія після перенесеного ГКС**

Я.М.Лутай – 15 хв.

3. Оцінка балансу ішемічного (тромботичного) і геморагічного ризиків у хворих, які перенесли ГКС***   

 А.В.Ягенський – 15 хв.

4. Ведення хворого із перенесеною та актуальною кровотечею на тлі антитромботичній терапії 

О.А.Коваль -15 хв.

5. Потрійна антитромботична терапія у хворих на ГКС та ФП: кому, як довго 

О.І.Іркін – 15 хв.

6. Нестабільна атеросклеротична бляшка і сучасні можливості інтенсивної гіполіпідемічної терапії: акцент на інгібітори PCSK9 і дослідження PACMAN-AMI*** 

О.М.Пархоменко – 15 хв.

7. Можливості використання ранньої високоінтенсивної гіполіпідемічної терапії у хворих на ГКС в Україні 

А.О.Степура – 15 хв.

8. Як підвищити прихільность до лікування хворого після виписки із стаціонару 

О.А.Коваль – 15 хв.

9. Антитромботична терапія у хворих на ХКС та периферичні обструктивні ураження артерій* 

О.М.Пархоменко – 15 хв.

10. Індивідуальний підхід до вибору антитромбоцитарної терпії у хворих на коронарні синдроми 

В.Й.Целуйко – 15 хв. 

13:20-13:30 Перерва

13:30-16:35 Сесія «Гостра серцева недостатність – від госпіталізації до подальшого лікування»

Модератори: О.М.Пархоменко, О.І.Іркін 

1. Що кажуть останні рекомендації щодо діагностичних критеріїв і напрямків у лікуванні гострої СН** 

О.М.Пархоменко -15 хв.

2. Значення ультразвукового дослідження серця і легень (Я.М.Лутай), рентгенівських досліджень легень (О.І.Іркін), мозкового наутрійуретичного пептиду (А.В.Ягенський) для диференційної діагностики «синдрому задишки» и верифікації гострої СН -25 хв.

Симпозіум: «Ведення хворого із гострою СН після стабілізації – нові можливості використання інгібіторів НЗКТГ2»** 

Учасники: О.М.Пархоменко, Я.М.Лутай, А.В.Ягенський – 40 хв.

3. Гостра СН та порушення функції нирок: фокус на гострий кардіоренальний синдром 

К.М.Амосова – 15 хв.

4. Роль інгібіторів РААС та метаболічної терапії у лікування гострої СН і попередженні прогресування хронічної СН 

О.І.Іркін - 15 хв.

5. Клінічний профіль пацієнта із гострою СН, якому може бути призначена терапія інгібіторами НЗКТГ2 у стаціонарі 

О.М.Пархоменко -15 хв.

6. Значення електролітних порушень у хворих на гостру СН та їх корекція: фокус на гіпонатріемію 

В.Й.Целуйко – 15 хв.

7. Порушення ритму серця і гостра декомпенсована СН 

О.І.Іркін -15 хв.

16:35 Закриття конференції і прийняття резолюції 

***проводиться за наукової та фінансової підтримки компанії ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» та не є підставою для нарахування балів за системою безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я

**проводиться за наукової та фінансової підтримки компанії АстраЗенека Україна та не є підставою для нарахування балів за системою безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я

*проводиться за наукової та фінансової підтримки компанії Байєр та не є підставою для нарахування балів за системою безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я

ЛЕКТОРИ


Коваленко Володимир Миколайович
Президент Всеукраїнської асоціації кардіологів України, академік НАМНУ, директор ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України
Пархоменко Олександр Миколайович
Президент Всеукраїнської асоціації з невідкладної кардіології, член-кор. НАМНУ, керівник відділу реанімації та інтенсивної терапії ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска» НАМН України
Амосова Катерина Миколаївна
Віце-президент Всеукраїнської асоціації кардіологів України, член.-кор. НАМНУ
Нетяженко Василь Захарович
Член-кор. НАМН України, д.м.н., проф. завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №1 НМУ імені О.О. Богомольця
Коваль Олена Акиндинівна
Професор кафедри внутрішньої медицини №3 Дніпропетровської медичної академії
Целуйко Віра Йосипівна
Професор, завідувач кафедри кардіології та функціональної діагностики Харківської медичної академії післядипломної освіти
Соколов Максим Юрійович
Професор, провідний науковий співробітник відділення Інтервенційної кардіології ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України
Ягенський Андрій Володимирович
Професор, керівник центру кардіоваскулярної патології і тромболізісу Луцької міської клінічної лікарні
Іркін Олег Ігорович
Д.м.н., провідний науковий співробітник відділу реанімації та інтенсивної терапії ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска» НАМН України
Лутай Ярослав Михайлович
К.м.н., старший науковий співробітник відділу реанімації та інтенсивної терапії ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України
Скаржевський Олександр Анатолійович
к.м.н., співробітник відділу реанімації та інтенсивної терапії ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска» НАМН України
Степура Антон Олександрович
Канд. мед. наук відділу реанімації та інтенсивної терапії ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені М.Д.Стражеска» НАМН України
Білий Дмитро Олександрович
Канд. мед. наук відділу реанімації та інтенсивної терапії ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені М.Д.Стражеска» НАМН України
Шумаков Олександр Валентинович
Канд. мед. наук відділу реанімації та інтенсивної терапії ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені М.Д.Стражеска» НАМН України

Як отримати сертифікат?

ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ АБО АВТОРИЗУЙТЕСЬ – ТА ПРОЙДІТЬ ТЕСТУВАННЯ


Для отримання іменного сертифікату пройдіть тести:

  1. Ви повинні бути зареєстрованими (вказуйте повністю прізвище, ім’я та по батькові, для заповнення сертифікату) та авторизованими на сайті (ведіть логін та пароль у формі авторизації).
  2. Пройдіть тестування протягом 72-х годин з 18.00 24 червня після закінчення події.
  3. Наберіть більше 60% вірних відповідей та зразу отримайте свій сертифікат 10 балів (максимально 3 спроби).
  4. Після проходження тестів збережіть сертифікат – натисніть кнопку “Зберегти/Сертифікат”-> відкритеся сертифікат -> під сертифікатом кнопка зі стрілкою “Зберегти”.
  5. Ваш сертифікат зберігається у особистому кабінеті. (Меню -> Особистий кабінет -> Управління подіями -> Сертифікат ).

КРОК 1

Зареєструйтесь на подію, натиснувши кнопку

«Взяти участь».

Пройдіть тестування та наберіть мінімум 60% вірних відповідей та відразу отримайте свій сертифікат

КРОК 3

Ви завжди можете повторно роздрукувати сертифікат, який зберігається у особистому кабінеті


Безкоштовно