Науково-практична конференція: УКШ «ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ РОЗЛАДІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ»

0 учасник

ГО “Всеукраїнська асоціація кардіологів України”

Всеукраїнська асоціація превентивної кардіології та реабілітації

Всеукраїнська асоціація дослідників України

Запрошує Вас до участі у безкоштовній науково-практичній конференції:

УКШ «ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ РОЗЛАДІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ»

Всі зареєстровані учасники після відповіді на тестові питання отримають сертифікати, що є чинними для отримання балів для БПР, так як Всеукраїнська асоціація кардіологів України є офіційними провайдерами МОЗ України. (Провайдер 1024; №5500588). Сертифікат 10 балів згідно Наказу №446 буде отриманий вами відразу після проходження тестів.

Запрошуємо до перегляду трансляції лікарів за спеціальностями:

«загальна практика – сімейна медицина», «кардіологія», «електрофізіологія», «медицина невідкладних станів», «неврологія», «функціональна діагностика», «ультразвукова діагностика», «терапія».

Як задати запитання лектору?

  • перейдіть в ЧАТ, натиснувши на синю кнопку;
  • задайте запитання із зазначенням прізвища доповіда;
  • відповіді ви отримаєте після закінчення доповіді.
https://youtu.be/M1JbCX2UkNQ

22 лютого 2023 (Середа) - переглянути тільки відео


Отримати доступ до трансляцій ви також можете за посиланнями:

22 лютого 2023 (Середа) – https://youtube.com/live/-jSbVqDnkzw

23 лютого 2023 (Четвер) – https://youtube.com/live/tJHAsdZqjqA

ПАРТНЕРИ


11:00 22.02.2023

Початок заходу

13:30 23.02.2023

Закінчення заходу

НЕОБМЕЖЕНО

Кількість учасників

БЕЗКОШТОВНО

Вартість участі

https://cardiohub.org.ua/

Місце проведення

до 11:00 23.02.2023

Реєстрація учасників

Доступ до події тільки для ЛІКАРІВ


Президія науково-організаційного комітету конференції:

В.М.Коваленко (голова)

Оргкомітет:

Л.Л. Вавілова, Р.Г. Іванець, М.А. Гуляницька, В.Е. Пілецький, В.М. Корженко

03151, м. Київ , вул. Народного ополчення, 5

ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України

Телефон для довідок: +38(068) 072-91-38

E-mail: orgcomitet@cardiohub.org.ua

ПРОГРАМА


  22 лютого   (Середа)

11:00-11:10

Відкриття школи

Президент Всеукраїнської асоціації кардіологів України, директор ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска» НАМН України, академік  НАМН України, д.м.н., проф. Коваленко Володимир Миколайович   

11:10-11:40

Стрес та ішемія. Особливості діагностики та лікування ІХС в умовах воїнного стану 

проф. М.І. Лутай (Київ) – 30 хв.

11:40-12:10

Невідкладна допомога хворим на серцево-судинну патологію в умовах воєнного часу

член-кор. НАМНУ, проф. О.М. Пархоменко (Київ) – 30 хв.  

12:10-12:40

Особливості дисліпідемій та атерогенезу в період війни 

проф. О.І. Мітченко (Київ) – 30 хв.

12:40-13:10

Лікування хронічної СН пiд час  військового стану: виклики та пріоритети

проф. Л.Г. Воронков (Київ) – 30 хв.

13:10-13:30 

Серцева недостатність: клінічні прояви та оновлені підходи ведення пацієнта сьогодні

проф. В.Й. Целуйко (Харків) – 20 хв.  

13:30-14:00  

Резистентність до антигіпертензивної терапії в сучасних умовах: діагностика та вибір лікування

д.м.н. Л.А. Міщенко (Київ) – 30 хв.

14:00-14:20

Сезонні коливання артеріального тиску: готуємось заздалегідь!

к.м.н. О.О. Матова (Київ) – 20 хв.  

14:20-14:50

Еволюція поглядів на патогенез атеросклерозу

проф. Т.В. Талаєва (Київ) – 30 хв.

14:50-15:20

Ведення хворих ІХС в умовах стресу

проф. В.О. Шумаков (Київ) – 30 хв.

15:20-15:50

Лікування міокардита в умовах воєнного стану

проф. О.Г. Несукай (Київ) – 30 хв.

15:50 -16:20

Венозні тромбоемболії: клінічний досвід під час військового стану

д.м.н. С.М. Кожухов (Київ) – 30 хв.  

16:20 – 16:30 Відповіді на запитання - 10 хв.

  23 лютого  (Четвер)

11:00 – 11:35

Рекомендації Всеукраїнської асоціації кардіологів з лікування фібріляції передсердь 

проф. О.С. Сичов (Київ) – 35 хв.

11:35-11:55

Тактика ведення пацієнтів з постійною формою фібриляції передсердь та коморбідною патологією

проф. О.О. Ханюков (Дніпро) – 20 хв.

11:55-12:15

Особливості використання дабігатрану у хворих з ФП в сучасних умовах

проф. О.С. Сичов (Київ) – 20 хв.

12:15 -12:55

Арітмії та стрес. Як зробити вірний крок?

Учасники: ст.н.с. О.М. Романова,  д.м.н. О.І. Іркін (Київ) (Київ) – 40 хв.

12:55 -13:15

Синкопальні стани: диференційна діагностика та алгоритм надання медичної допомоги в умовах стресу

ст.н.с. О.І. Фролов (Київ) – 20 хв.  

13:15 -13:35

Особливості надання інвазивної аритмологічної допомоги. Виклики сьогодення

зав. лаб. С.В. Лизогуб – 20 хв. (Київ)

13:35- 13:40 ЗАВЕРШЕННЯ ШКОЛИ

ЛЕКТОРИ


Коваленко Володимир Миколайович
Президент Всеукраїнської асоціації кардіологів України, академік НАМНУ, генеральний директор ДУ «Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України»
Пархоменко Олександр Миколайович
Президент Всеукраїнської асоціації з невідкладної кардіології, член-кор. НАМНУ, керівник відділу реанімації та інтенсивної терапії ДУ «Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України»
Лутай Михайло Іларіонович
Д-р мед. наук, проф., завідувач відділу атеросклерозу і ІХС ДУ “Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України”
Мітченко Олена Іванівна
Проф., співголова Українського товариства з атеросклерозу, завідувач відділу дисліпідемій ДУ «Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України»
Сичов Олег Сергійович
Проф., співголова Всеукраїнської асоціації аритмологів України, завідувач відділу аритмій серця ДУ «Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України»
Воронков Леонід Георгійович
Президент Всеукраїнської асоціації фахівців з серцевої недостатності України, професор, керівник відділу серцевої недостатності ДУ «Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України»
Шумаков Валентин Олександрович
Президент Всеукраїнської асоціації кардіореабілітації, професор, керівник відділу інфаркту міокарда та відновлювального лікування ДУ «Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України»
Талаєва Тетяна Володимирівна
Д-р мед. наук, проф., завідувач відділу клінічної фізіології та генетики ДУ “Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України”
Целуйко Віра Йосипівна
Д-р мед. наук, проф., завідувачка кафедри кафедра кардіології, лабораторної та функціональної діагностики Харківського національного університет імені В.Н. Каразіна
Міщенко Лариса Анатоліївна
Д.м.н., завідувач відділу гіпертонічної хвороби ДУ «Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України»
Кожухов Сергій Миколайович
Д.м.н., завідувач відділу клінічної фармакології ДУ «Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України»
Несукай Олена Геннадіївна
Проф., головний науковий співробітник відділу некоронарних хвороб серця, ревматології та терапії ДУ «Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України», Керівник експертного консультативно-діагностичного та лікувального центру міокардиту і кардіоміопатій, дійсний член Європейського товариства кардіологів
Ханюков Олексій Олександрович
Проф., завідувач кафедри внутрішньої медицини №3 ДУ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
Іркін Олег Ігорович
Д.м.н., провідний науковий співробітник відділу реанімації та інтенсивної терапії ДУ «Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України»
Романова Олена Миколаївна
К.м.н., старший науковий співробітник відділу аритмій серця ДУ «Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України»
Фролов Олександр Іванович
К.м.н., старший науковий співробітник відділу аритмій серця ДУ «Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України»
Матова Олена Олександрівна
Канд. мед. наук, старший науковий співробітник артеріальної гіпертензії та коморбідної патології ДУ “Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України”
Лизогуб Сергій Володимирович
Завідувач електрофізіологічною лабораторією з рентген-операційною ДУ «Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України»

Як отримати сертифікат?

ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ АБО АВТОРИЗУЙТЕСЬ - ТА ПРОЙДІТЬ ТЕСТУВАННЯ


Для отримання іменного сертифікату пройдіть тести:

  1. Ви повинні бути зареєстрованими (вказуйте повністю прізвище, ім’я та по батькові, для заповнення сертифікату) та авторизованими на сайті (ведіть логін та пароль у формі авторизації).
  2. Пройдіть тестування протягом 72-х годин з 16.00 23 лютого після закінчення події.
  3. Наберіть більше 60% вірних відповідей та зразу отримайте свій сертифікат 10 балів (максимально 3 спроби).
  4. Після проходження тестів збережіть сертифікат – натисніть кнопку “Зберегти/Сертифікат”-> відкритеся сертифікат -> під сертифікатом кнопка зі стрілкою “Зберегти”.
  5. Ваш сертифікат зберігається у особистому кабінеті. (Меню -> Особистий кабінет -> Управління подіями -> Сертифікат ).
Безкоштовно