Форум щодо рекомендацій з лікування аритмій і блокад серця: від консенсусу експертів до практичного використання

1009 учасників

ГО “Всеукраїнська асоціація кардіологів України”

ГО «Всеукраїнська асоціація аритмологів України»

Всеукраїнська асоціація превентивної кардіології та реабілітації

Всеукраїнська асоціація дослідників України

запрошує Вас взяти участь у роботі

ФОРУМ ЩОДО РЕКОМЕНДАЦІЙ З ЛІКУВАННЯ АРИТМІЙ І БЛОКАД СЕРЦЯ: ВІД КОНСЕНСУСУ ЕКСПЕРТІВ ДО ПРАКТИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Запрошуємо до перегляду трансляції лікарів за спеціальностями: Загальна практика - сімейна медицина, Інвазивна електрофізіологія, Кардіологія, Медицина невідкладних станів, Неврологія, Терапія, Ультразвукова діагностика, Функціональна діагностика

Участі у форумі безкоштовна.

Наголошуємо, що форум входить до РЕЄСТРУ з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, затверджених МОЗ, НАМНУ, ДО «Центр тестування» (Провайдер 1144 №5507390).

Сертифікат 20 балів згідно Наказу №446 буде отриманий вами відразу після проходження тестів.

В рамках форуму будуть проведені симпозіуми, майстер-класи, лекції та наукові засідання, де будуть розглянуті питання лікування фібриляції передсердь, обговорені питання діагностики, лікування та попередження ускладнень. 

Підсумком Форуму буде удосконалення національних рекомендацій з діагностики та лікування фібриляції передсердь.

ФОРУМ відбудеться в комбінованому форматі offline та online.

14 листопада 2023 (Вівторок) - переглянути тільки відео


Loading

15 листопада 2023 (Середа) - переглянути тільки відео


ПАРТНЕРИ


ГЕНЕРАЛЬНІ ПАРТНЕРИГОЛОВНІ ПАРТНЕРИ


ПРОГРАМА


  14 листопада  (Вівторок)

9:40-9:50 Відкриття форуму 

9:50-11:35 Пленарне засідання

Сучасні рекомендації з порушень ритму та провідності серця

Модератори: проф. Сичов Олег Сергійович, проф. Яцишин Роман Іванович

1. Рекомендації по лікуванню шлуночкових аритмій і профілактики раптової серцевої смерті Європейського товариства кардіологів 2022 р. та Всеукраїнської асоціації кардіологів України 2023 р.

проф. Сичов Олег Сергійович (Київ) – 15 хв.

2. Порушення серцевого ритму у коморбідних пацієнтів: особливості перебігу та медикаментозної терапії 

проф. Катеренчук Іван Петрович (Полтава) – 15 хв.

3. Рекомендації з діагностики та лікування тахікардій з широкими комплексами Всеукраїнської асоціації кардіологів України 2023 р.

зав. лаб. Лизогуб Сергій Володимирович (Київ) - 15 хв.

4. Порушення ритму у пацієнтів з ревматичною патологією

проф. Яцишин Роман Іванович (Івано-Франківськ) - 15 хв.

5. Особливості ведення немічних пацієнтів з порушеннями ритму серця

канд. мед. наук Гетьман Таісія Вячеславівна (Київ) – 15 хв.

6. Основи проведення фізичної реабілітації в пацієнтів з порушеннями ритму та провідності серця 

канд. мед. наук Срібна Ольга Володимирівна (Київ) – 15 хв.

Обговорення - 15 хв.

11:35-12:20 Симпозіум*

Стратегія вибору антикоагулянту у пацієнтів з ФП з огляду на ефективність апіксабану в реальній клінічній практиці

Модератор: проф. Сичов Олег Сергійович

1. Ефективність апіксабану в пацієнтів із ФП та різною коморбідністю 

проф. Сичов Олег Сергійович (Київ) 

2. Баланс ефективності та безпеки апіксабану при ФП у пацієнтів різних вікових груп 

д-р мед. наук Іркін Олег Ігорович (Київ) 

3. Ефективність апіксабану при ФП за даними реальної клінічної практики 

канд. мед. наук Гетьман Таісія Вячеславівна (Київ) 

12:20-13:20 Симпозіум** 

Сучасні підходи до лікування СН та порушень ритму серця

1. Погляд на проблему лікування пацієнта з СН та ФП 

проф. Жарінов Олег Йосипович (Київ) - 20 хв.

2. Індивідуальні характеристики пацієнтів з СН та безпека та ефективність застосування іНЗКТГ2 

проф. Коваль Олена Акиндинівна (Дніпро) - 20 хв.

3. Антитромботична терапія у кардіологічних пацієнтів, яким проводяться інтервенційні втручання

канд. мед. наук Беш Дмитро Ігорович (Львів) - 20 хв.

13:20-14:00 - ПЕРЕРВА

14:00-14:40 Науково-практичний симпозіум***

Вибір антикоагулянту у пацієнтів з нФП високого ризику тромбоемболічних ускладнень та кровотеч

1. Дослідження ривароксабану, які сформували чинні керівництва 

проф. Сичов Олег Сергійович (Київ) – 20 хв.

2. Клінічний досвід розчинення тромба у вушці лівого передсердя за допомогою Ксарелто

 проф. Орищин Неля Дмитрівна (Львів) – 20 хв.

14:40-15:00 Симпозіум 

Оцінка ефективності застосування препарату Едоксакорд у пацієнтів з тромбоутворенням та/або сладжем вушка лівого передсердя

проф. Сичов Олег Сергійович, канд. мед. наук Срібна Ольга Володимирівна (Київ) - 20 хв.

15:00-15:40 Діалог експертів 

Можливості сучасної антиаритмічної терапії флекаїнідом та бета-блокатором на прикладі рекомендацій та клінічних випадків

проф. Сичов Олег Сергійович (Київ), д.м.н. Іркін Олег Ігорович (Київ) - 40 хв.

15:40-16:00 Проблемна доповідь 

Аритмія при кардіоміопатіях 

проф. Целуйко Віра Йосипівна (Харків) - 20 хв.

16:00-16:40 Майстер-класи 

1. Сучасні підходи до ведення пацієнтів з ФП, можливості відновлення та збереження синусового ритму

проф. Сичов Олег Сергійович (Київ) - 20 хв.

2. Застосування антиаритмічних препаратів ІС класу в лікуванні екстрасистолій

проф. Скибчик Василь Антонович (Львів) - 20 хв.

16:40-17:40 Симпозіум 

Катетерне лікування ФП – Швидко, Ефективно та Безпечно

Модератори: проф. Сичов Олег Сергійович, канд. мед. наук Кравчук Борис Богданович

1. Відбір пацієнтів для проведення кріо-абляції

зав. лаб. Лизогуб Сергій Володимирович (Київ) - 15 хв.

2. Кріобалонна ізоляція легеневих вен. Львівський досвід

Шарапова Ірина Михайлівна (Львів) - 15 хв.

3. Перспективи використання новітньої в Україні методики при катетерній деструкції

фібриляції передсердь

канд. мед. наук Доронін Олександр Володимирович (Київ) - 15 хв.

4. Резолюція та підбиття підсумків

канд. мед. наук Кравчук Борис Богданович (Київ) - 15 хв.

17:40-17:55 Думка спеціаліста

Артеріальна гіпертензія як один із основних факторів розвитку фібриляції передсердь 

проф. Скибчик Василь Антонович (Львів) - 15 хв.

17:55-18:00 Завершення першого дня форуму

 15 листопада  (Середа)

Відкриття другого дня форуму

Модератор: проф. О.С. Сичов

9:30-10:00 Лекція

Принципи контролю терапії новими антикоагулянтами та варіанти лабораторного контролю

д.м.н. Юліус Пташекас (м. Вільнюс)

10:00-10:30 Симпозіум 

Ацетилсаліцилова кислота: нові грані на доповнення до класичних ефектів 

проф. Талаєва Тетяна Володимирівна, д-р мед. наук Міщенко Лариса Анатоліївна (Київ) - 30 хв.

10:30-13:15 Засідання

Сучасні підходи до лікування аритмій згідно міжнародним та національним рекомендаціям

Модератори: проф. Ханюков Олексій Олександрович, проф. Целуйко Віра Йосипівна

1. Up-stream терапія у хворих з фібриляцією передсердь

проф. Сичов Олег Сергійович (Київ) - 15 хв.

2. TELA при фібриляції передсердь 

проф. Целуйко Віра Йосипівна (Харків) – 15 хв.

3. Фібриляція передсердь та коморбідна патологія: як покращити прогноз та якість життя пацієнтів? 

проф. Ханюков Олексій Олександрович (Дніпро) - 15 хв.

4. Фібриляція передсердь і артеріальна гіпертензія: профілактика можливих ризиків

проф. Коваль Сергій Миколайович (Харків) - 15 хв.

5. Проблемні питання менеджменту аритмій у вагітних: консенсус Американського товариства серцевого ритму 2023 року 

проф. Потабашній Валерій Аркадійович, доц. Фесенко Володимир Іванович (Кривий Ріг) – 15 хв.

6. Оптимізація антикоагулянтної терапії баланс ефективності та безпеки ПОАК*

канд. мед. наук Голобородько Борис Іванович (Одеса) - 15 хв.

7. Доцільність застосування флекаїніду (Ліксариту) в ранній постабляційний період

зав. лаб. Лизогуб Сергій Володимирович (Київ) - 15 хв.

8. Фібриляції передсердь: як вгамувати звіра? 

канд. мед. наук Гетьман Таісія Вячеславівна (Київ) - 15 хв.

9. Важливість хронологічного моніторингу аритмій при інфаркті міокарда та у післяінфарктному періоді: аналіз сучасних міжнародних рекомендацій

доц. Фесенко Володимир Іванович (Кривий Ріг) - 15 хв.

10. Раптова серцева смерть: роль статинів

д-р мед. наук Рябенко Дмитро Васильович (Київ) - 15 хв.

Обговорення - 15 хв.

13:15-13:20 Завершення форуму

*  проводиться за наукової та фінансової підтримки компанії Pfizer та не є підставою для нарахування балів за системою безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я

** за підтримки компанії Boehringer Ingelheim та не є підставою для нарахування балів за системою безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я

*** за підтримки компанії Bayer та не є підставою для нарахування балів за системою безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я 

09:30 14.11.2023

Початок заходу

13:30 15.11.2023

Закінчення заходу

НЕОБМЕЖЕНО

Кількість учасників

БЕЗКОШТОВНО

Вартість участі

https://cardiohub.org.ua/

Місце проведення

до 10:00 14.11.2023

Реєстрація учасників

Доступ до події тільки для ЛІКАРІВ


Модератор:

Співголова Всеукраїнської Асоціації аритмологів України, Віце-президент Всеукраїнської Асоціації кардіологів України професор О.С. Сичов

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ

проф. О.С. Сичов (голова), проф. О.Й. Жарінов, проф. І.П. Катеренчук, проф. О.А. Коваль, проф. С.М. Коваль, проф. Н.Д. Орищин, проф. В.А. Потабашній, проф. В.А. Скибчик, проф. Т.В. Талаєва, проф. О.О. Ханюков, проф. В.Й. Целуйко, проф. Р.І. Яцишин, д.м.н. О.І. Іркін, д.м.н. Л.А. Міщенко, д.м.н. Д.В.Рябенко, к.б.н. Л.Л. Вавілова, к.м.н. Т.В. Гетьман, к.м.н. Б.І. Голобородько, к.м.н. О.В. Доронін, к.м.н. Б.Б. Кравчук, к.м.н. О.В. Срібна, к.м.н. В.І. Фесенко, С.В. Лизогуб

Оргкомітет:

Л.Л. Вавілова, Т.М. Мовчановська, Р.Г. Іванець, М.А. Гуляницька, В.Е. Пілецький, В.М. Корженко

03151, м. Київ , вул. Святослава Хороброго, 5

ДУ «Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України»

Телефон для довідок:  +38(068) 072-91-38

E-mail: orgcomitet@cardiohub.org.ua

Місце проведення: вул. Яна Матейка, 6, м. Львів , , Готель "Premier Hotel Dnister", конференц-зала 

Інформаційна підтримка: Журнал «Аритмологія», https://www.facebook.com/strazhesko/

ЛЕКТОРИ


Сичов Олег Сергійович
Д-р мед. наук, проф., завідувач відділу клінічної аритмології та електрофізіології ДУ “Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України”
Яцишин Роман Іванович
Д-р мед. наук, проф., декан медичного факультету Івано-Франківського національного медичного університету
Талаєва Тетяна Володимирівна
Д-р мед. наук, проф., завідувач відділу клінічної фізіології та генетики державної установи «Національний науковий центр «Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені академіка М. Д. Стражеска Національної академії медичних наук України»
Катеренчук Іван Петрович
Д-р мед. наук, проф., завідувач кафедри внутрішньої медицини №2 з професійними хворобами Української медичної стоматологічної академії
Ханюков Олексій Олександрович
Д-р мед. наук, проф., завідувач кафедри Внутрішньої медицини №3 Дніпровського державного медичного університету
Целуйко Віра Йосипівна
Целуйко Віра Йосипівна
Д-р мед. наук, проф., завідувачка кафедри Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
Коваль Олена Акиндинівна
Д-р мед. наук, проф. кафедри внутрішньої медицини №3 Дніпровського державного медичного університету
Потабашній Валерій Аркадійович
Д-р мед. наук, проф., завідувач кафедри Терапії, кардіології та сімейної медицини ФПО Дніпровського державного медичного університету
Жарінов Олег Йосипович
Д-р мед. наук, проф., завідувач кафедри функціональної діагностики НУОЗ України імені П.Л. Шупика
Коваль Сергій Миколайович
Д-р мед. наук, проф., завідувач відділом артеріальної гіпертонії ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України»
Голобородько Борис Іванович
Канд. мед. наук, заступник медичного директора по кардіології Медичного дому Odrex, м. Одеса
Скибчик Василь Антонович
д-р мед. наук, проф., Кафедра сімейної медицини ФПДО Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Міщенко Лариса Анатолівна
Д-р мед. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу артеріальної гіпертензії та коморбідної патології державної установи «Національний науковий центр «Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені академіка М. Д. Стражеска Національної академії медичних наук України»
Іркін Олег Ігорович
Д-р мед. наук, провідний науковий співробітник відділу реанімації та інтенсивної терапії ДУ “Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України”
Рябенко Дмитро Васильович
Д-р мед. наук, провідний науковий співробітник відділу некоронарних хвороб серця, ревматології та терапії державної установи «Національний науковий центр «Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені академіка М. Д. Стражеска Національної академії медичних наук України»
Орищин Неля Дмитрівна
Д-р мед. наук, лікар з УЗД кардіологічного відділення №1 КНП ЛОР «Львівський обласний державний клінічний лікувально - діагностичний кардіологічний центр»
Гетьман Таісія Вячеславівна
Канд. мед. наук, старший науковий співробітник відділу клінічної аритмології та електрофізіології державної установи «Національний науковий центр «Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені академіка М. Д. Стражеска Національної академії медичних наук України»
Срібна Ольга Володимирівна
Канд. мед. наук, старший науковий співробітник відділу клінічної аритмології та електрофізіології державної установи «Національний науковий центр «Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені академіка М. Д. Стражеска Національної академії медичних наук України»
Кравчук Борис Богданович
Канд. мед. наук, завідувач відділення лікування аритмій ДУ “Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України”
Доронін Олександр Володимирович
к.мед.н, аритмолог Центру дитячої кардіології та кардіохірургії, доцент кафедри дитячої кардіології та кардіохірургії НМАПО ім. П. Л. Шупика Київ
Беш Дмитро Ігорович
Канд. мед. наук, доцент кафедри Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
Лизогуб Сергій Володимирович
Завідувач електрофізіологічною лабораторією з рентген-операційною ДУ “Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України”
Фесенко Володимир Іванович
Канд. мед. наук, доцент кафедри Терапії, кардіології та сімейної медицини ФПО Дніпровського державного медичного університету

Як отримати сертифікат?

ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ АБО АВТОРИЗУЙТЕСЬ – ТА ПРОЙДІТЬ ТЕСТУВАННЯ

Для отримання іменного сертифікату пройдіть тести:

  1. Ви повинні бути зареєстрованими (вказуйте повністю прізвище, ім’я та по батькові, для заповнення сертифікату) та авторизованими на сайті (ведіть логін та пароль у формі авторизації).
  2. Пройдіть тестування протягом 72-х годин з 18-00 15 листопада після закінчення події.
  3. Наберіть більше 60% вірних відповідей та зразу отримайте свій сертифікат 20 балів (максимально 3 спроби).
  4. Після проходження тестів збережіть сертифікат – натисніть кнопку “Зберегти/Сертифікат”-> відкритеся сертифікат -> під сертифікатом кнопка зі стрілкою “Зберегти”.
  5. Ваш сертифікат зберігається у особистому кабінеті. (Меню -> Особистий кабінет -> Управління подіями -> Сертифікат ).

ВИБАЧТЕ ЗА НЕЗРУЧНОСТІ. ПРОХОДЖЕННЯ ТЕСТУВАННЯ ТИМЧАСОВО НЕДОСТУПНО.

Безкоштовно