XІІ НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ ФАХІВЦІВ З СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ

2238 учасників

ГО “Всеукраїнська асоціація кардіологів України”

ГО «Всеукраїнська асоціація серцевої недостатності України»

Всеукраїнська асоціація превентивної кардіології та реабілітації

Всеукраїнська асоціація дослідників України

запрошує Вас взяти участь у роботі

XІІ науково-практичній конференції

Всеукраїнської асоціації фахівців з серцевої недостатності:

«Серцева недостатність в Україні та світі: час інновацій»

Запрошуємо до перегляду трансляції лікарів за спеціальностями: «загальна практика – сімейна медицина», «кардіологія», «електрофізіологія», «медицина невідкладних станів», «неврологія», «функціональна діагностика», «ультразвукова діагностика» «терапія».

Запрошуємо Вас до участі в безкоштовній «ХІІ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ ФАХІВЦІВ З СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ»

Наголошуємо, що конференція входить до РЕЄСТРУ з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, затверджених МОЗ, НАМНУ, ДО «Центр тестування» ( № 181 від 29 листопада 2021 р. ).

Сертифікат 10 балів згідно Наказу №446 буде отриманий вами відразу після проходження тестів.

25 травня 2022 (Середа) – переглянути тільки відео


 215,886 переглядів,  6 сьогодні

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР


ГОЛОВНІ ПАРТНЕРИ


ПАРТНЕРИ


10:00 24.05.2022

Початок заходу

15:30 25.05.2022

Закінчення заходу

НЕОБМЕЖЕНО

Кількість учасників

БЕЗКОШТОВНО

Вартість участі

https://cardiohub.org.ua/

Місце проведення

до 10:00 24.05.2022

Реєстрація учасників

Доступ до події тільки для ЛІКАРІВ


Модератор науково-практичної конференції: 

Президент ВГО «Українська асоціація фахівців з серцевої недостатності», завідувач

відділу серцевої недостатності ДУ «ННЦ Інститут кардіології ім. акад. М.Д.

Стражеска» НАМН України, д-р мед. наук,

професор Воронков Леонід Георгійович

Оргкомітет:

Л.Л. Вавілова, Р.Г. Іванець, М.А. Гуляницька, В.Е. Пілецький, В.М. Корженко

03151, м. Київ , вул. Народного ополчення, 5

ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України

Телефон для довідок: +38(044) 249-70-03, +38(068) 072-91-38

Факс: +38(044) 249-70-03

E-mail: orgcomitet@cardiohub.org.ua

ПРОГРАМА


  24 травня  (Вівторок)


10:00-10:10 ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ, Вступне слово

Президент Всеукраїнської асоціації кардіологів України академік НАМН України,

професор В.М. Коваленко

Модератор: проф. Л.Г. Воронков (Київ)

10:10-10:40 Лекція: Попередження клінічної декомпенсації у пацієнта з ХСН в особливих умовах: обґрунтування та практичні підходи

Л.Г. Воронков (Київ) – 30 хв.

10:40-11:40 Майстер-клас: Місце інгібіторів НЗКТГ2 у лікуванні ХСН зі зниженою ФВ ЛШ

Учасники: Л.Г.Воронков (Київ), Я.М.Лутай (Київ), Т.В.Чендей (Ужгород)– 60 хв.

за підтримки ТОВ АстраЗенека Україна

11:40-12:30 Круглий стіл: Iнгiбiтори НЗКТГ2 як обов'язкова складова сучасноI чотирьохкомпонентноi терапii СН

Учасники: Л.Г.Воронков (Київ), О.А.Коваль (Дніпро) – 40 хв.

12:30-13:00 Актуальна дискусія: Особливості ведення пацієнта з СН та зниженою ФВЛШ в сучасних умовах

Учасники: Л.Г. Воронков (Київ), О.М.Пархоменко (Київ) – 30 хв.

за підтримки ТОВ АстраЗенека Україна

13:00 – 13:50 Думка експертів: Активатори розчинної гуанілатциклази як інноваційний підхід до уповільнення прогресування хронічної СН

Учасники: Ю.С.Рудик (Харків), Л.Г.Воронков (Київ) – 40 хв.

13:00 – 13:50 Думка експертів: Активатори розчинної гуанілатциклази як інноваційний підхід до уповільнення прогресування хронічної СН*

1. Перспективність впливу на сигнальний шлях розчинної гуанілатциклази у хворих з хронічною серцевою недостатностю

Ю.С.Рудик (Харків) – 20 хв.

2. Місце верицигуату в сучасній стратегії лікування ХСН

Л.Г.Воронков (Київ) – 30 хв.

13:50-14:20 Клінічний семінар: Пацієнт з СН та супутніми порушеннями серцевого ритму: чому актуальна блокада мінералокортикоїдних рецепторів?

Учасники: О.І.Іркін (Київ), О.М.Романова (Київ) – 30 хв.

14:20-14:50 Стан питання: Антикоагулянтна терапія у пацієнтів з ХСН: у фокусі артеріальні та венозні тромбоемболії

Учасники: Н.А.Ткач (Київ), Я.М.Лутай (Київ) – 30 хв.

14:50-15:10 Як лікувати ХСН з ФВЛШ > 40%?

Л.Г.Воронков (Київ) – 20 хв.

15:10-15:40 Думка експертів: Бета-адреноблокада при запальних та ішемічних ураженнях міокарда

Учасники: Д.В.Рябенко (Київ), Л.Г.Воронков (Київ) – 30 хв.

15:40-16:10 Самодогляд та самодопомога при ХСН: актуальність, роль лікаря та пацієнта

А.В.Ляшенко (Київ) – 30 хв.

16:10-16:20 Підсумки першого дня конференції

  25 травня  (Середа)


Модератор: проф. Л.Г. Воронков (студія)

11:00-11:30 ХСН на її пізній стадії: роль кардіолога

О.Є.Березін (Запоріжжя) – 30 хв.

11:30-12:00 Місце кардіохірургії у лікуванні серцевої недостатності на сучасному етапі

А.В.Руденко (Київ) – 30 хв.

12:00-12:30 Трансплантація серця як радикальний засіб лікування СН на пізній стадії

Б.М.Тодуров (Київ) – 30 хв.

12:30-13:00 Хірургічне лікування гіпертрофічної кардіоміопатії: де ми зараз?

К.В.Руденко (Київ) – 30 хв.

13:00-13:30 Хірургія клапанних вад серця при серцевій недостатності

О.А.Крикунов (Київ) – 30 хв.

13:30-14:00 Фiбриляцiя передсердь та серцева недостатнiсть. Коли запрошувати iнтервенцiйного електрофізіолога?

Б.Б.Кравчук (Київ) – 30 хв.

14:00-15:00 Круглий стіл: Актуальні питання кардіоресинхронізаційної терапії у пацієнтів з ХСН

Учасники: Ю.І.Карпенко (Одеса), Д.Є.Волков (Харків), С.В.Лизогуб (Київ) – 60 хв.

15:00-15:10 Заключне слово, закриття конференції

ЛЕКТОРИ


Воронков Леонід Георгійович
Президент Всеукраїнської асоціації фахівців з серцевої недостатності України, професор, керівник відділу серцевої недостатності ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска» НАМН України
Коваленко Володимир Миколайович
Акад. НАМН України, д.м.н., проф. директор, завідувач відділу некоронарних хвороб серця, ревматології та терапії ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска» НАМН України
Руденко Анатолій Вікторович
Акад. НАМН України, д.м.н., проф., перший заступник директора ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМН України, член правління Асоціації кардіохірургів України
Пархоменко Олександр Миколайович
Член-кор. НАМН України, д.м.н., проф. завідувач відділу реанімації та інтенсивної терапії ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска» НАМН України
Тодуров Борис Михайлович
Д.м.н., проф., член-кор. НАМН України, Генеральний директор ДУ «Інститут серця МОЗ України»
Коваль Олена Акиндинівна
Д.м.н., проф. кафедри внутрішньої медицини №3 Дніпровського державного медичного університету
Карпенко Юрій Іванович
Д.м.н., проф. завідувач кафедри внутрішньої медицини №1 з курсом серцево-судинної патології Одеського національного медичного університету
Березін Олександр Євгенович
проф. кафедри внутрішніх хвороб № 2 Запорізького державного медичного університету
Рябенко Дмитро Васильович
Д.м.н. провідний науковий співробітник відділу некоронарних хвороб серця, ревматології та терапії ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска» НАМН України
Ткач Наталія Альбертівна
К.м.н., старший науковий співробітник відділу серцевої недостатності ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска» НАМН України
Ляшенко Аліна Вікторівна
К.м.н., старший науковий співробітник відділу серцевої недостатності ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска» НАМН Українс
Чендей Тарас Васильович
К.м.н. доцент кафедри госпітальної терапії ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Руденко Костянтин Володимирович
Д.м.н. завідувач Відділу хірургічного лікування серцевої недостатності та механічної підтримки серця і легень ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії імeні М. М. Амосова НАМН України"
Крикунов Олексій Антонович
Д.м.н. завідувач Відділення хірургічного лікування інфекційного ендокардиту ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії імeні М. М. Амосова НАМН України"
Рудик Юрій Степанович
Проф. завідувач відділу клінічної фармакології та фармакогенетики неінфекційних захворювань ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України»
Іркін Олег Ігорович
Д.м.н. провідний науковий співробітник відділу реанімації та інтенсивної терапії ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска» НАМН України
Лутай Ярослав Михайлович
К.м.н., лікар-кардіолог вищої категорії, старший науковий співробітник відділу реанімації та інтенсивної терапії ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска» НАМН України
Романова Олена Миколаїіна
К.м.н. старший науковий співробітник відділу клінічної аритмології та електрофізіології ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска» НАМН України
Лизогуб Сергій Володимирович
Завідувач електрофізіологічною лабораторією з рентген-операційною ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска» НАМН України
Волков Дмитро Євгенович
К.м.н. старший науковий співробітник завідувач відділення ультразвукової та клініко-інструментальної діагностики та мініінвазивних втручань ДУ “Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України” м. Харків
Кравчук Борис Богданович
К.м.н. завідувач відділенням лікування аритмій ДУ “Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України”

Як отримати сертифікат?

ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ ТА ПРОЙДІТЬ ТЕСТУВАННЯ «ХІІ НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ АСОЦІАЦІЇ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ»


Тести будуть доступні тільки зареєстрованим учасникам з 17:00 25 травня протягом 72-х годин після завершення події.

Сертифікат 10 балів отримують учасники, які набрали мінімум 60% вірних відповідей (максимально 3 спроби).

КРОК 1

Зареєструйтесь на подію, натиснувши кнопку

«Прийняти участь», як що ви бачите назву на кнопці "Продовжити" ви вже зареєстровані на цю подію.

КРОК 2

Відвідайте подію у визначену дату та час

КРОК 3

Пройдіть тестування та наберіть мінімум 70% вірних відповідей та відразу отримайте свій сертифікат

КРОК 4

Ви завжди можете повторно роздрукувати сертифікат, який зберігається у особистому кабінеті

Безкоштовно