НОВІТНІ ДОСЯГНЕННЯ В ДІАГНОСТИЦІ, ПРОФІЛАКТИЦІ ТА ЛІКУВАННІ АТЕРОСКЛЕРОЗУ ТА ІХС

806 учасників

ДУ “Національний науковий центр

“Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска” НАМНУ

ГО “Всеукраїнська асоціація кардіологів України”

ГО “Українське товариство з атеросклерозу”

Всеукраїнська асоціація дослідників України

Науково-практична конференція

ХV щорічне засідання Українського товариства з атеросклерозу:

«НОВІТНІ ДОСЯГНЕННЯ В ДІАГНОСТИЦІ, ПРОФІЛАКТИЦІ ТА ЛІКУВАННІ АТЕРОСКЛЕРОЗУ ТА ІХС»

Запрошуємо до перегляду трансляції лікарів за спеціальностями: «загальна практика – сімейна медицина», «кардіологія», «ендокринологія».

Під час проведення он-лайн події, скористайтесь ЧАТОМ та задайте запитання із зазначенням кому з доповідачів адресоване Ваше запитання. Відповіді на них ви отримаєте після закінчення доповідей.

23 листопада 2021 (Вівторок)


24 листопада 2021 (Середа)


 51,943 переглядів,  102 сьогодні

Отримати доступ до трансляцій та задати питання лекторам ви також можете за посиланнями:

23 листопада 2021 (Вівторок): https://youtu.be/IHw_z0T1Lts

24 листопада 2021 (Середа): https://youtu.be/WNyUTrRo5gE

ГЕНЕРАЛЬНІ ПАРТНЕРИ


ГОЛОВНІ ПАРТНЕРИ


ПАРТНЕРИ


ІНФОРМАЦІЙНІ ПАРТНЕРИ


Видавничий дім «МОРІОН», Видавничий дім «ЗАСЛАВСЬКИЙ»,   Видавництво «Медкнига», https://cardiohub.org.ua/, www.strazhesko.org.ua, www.athero.org.ua, https://www.facebook.com/strazhesko/

11:00 23.11.2021

Початок заходу

14:40 24.11.2021

Закінчення заходу

НЕОБМЕЖЕНО

Кількість учасників

БЕЗКОШТОВНО

Вартість участі

https://cardiohub.org.ua/

Місце проведення

до 11:00 23.11.2021

Реєстрація учасників

Доступ до події тільки для ЛІКАРІВ


Секретаріат конференції:

03151, м. Київ , вул. Народного ополчення, 5

ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України

Телефон для довідок: +38(044) 249-70-03, +38(068) 072-91-38

Факс: +38(044) 249-70-03

E-mail: orgcomitet@cardiohub.org.ua

ПРОГРАМА:


    23 листопада (Вівторок)


XV щорічне засідання Українського товариства з атеросклерозу

Новітні досягнення в діагностиці, профілактиці та лікуванні атеросклерозу та ІХС

11:00-11:10 Відкриття конференції

Президента Всеукраїнської асоціації кардіологів України, акад. НАМН України, проф. В.М.Коваленко

11:10 – 11:55 Круглий стіл

Хронічний коронарний синдром – діагноз чи невизначений термін. Дискусійні питання діагностики і лікування в світі Європейських (2019), Американських (2021) і Українських (2021) рекомендацій

Учасники: проф. М.І. Лутай (Київ), проф. О.А. Коваль (Дніпро)

Відповіді на запитання – 5 хв.

11:55 – 12:20 Проблемна доповідь Актуальні питання гіполіпідемічної терапії в Україні в умовах пандемії COVID-19.

проф. О.І. Мітченко (Київ)

Відповіді на запитання – 5 хв.

12:20 – 13:20 Актуальна дискусія: Зміна поглядів на інвазивну діагностику і лікування стабільної ІХС. Можливості інтервенційних втручань. Результати дослідження ISCHEMIA

Учасники: проф. М.І. Лутай, проф. М.Ю. Соколов (Київ)

Відповіді на запитання – 10 хв.

*за підтримки АстраЗенека Україна

13:20 – 14:10 Науково-практичний симпозіум: Інноваційні підходи до ведення пацієнтів високого та дуже високого СС ризику

Модератор: проф. О.І. Мітченко

1. Досягнення цільових рівнів ЛПНЩ – вплив на малу інтерферуючу РНК (siRNA) проф. О.І. Мітченко (Київ)– 20 хв.

2. Гіполіпідемічна терапія як невід’ємна складова зменшення серцево-судинних ризиків: сучасні та майбутні підходи

член-кор. НАМНУ, проф. О.М.Пархоменко (Київ) – 20 хв.

Відповіді на запитання-10

*за підтримки NOVARTIS

14:10 – 14:40 Майстер-клас: Сімейні гіперхолестеринемії в Україні: характеристика гомо – та гетерозиготних форм, актуальність верифікації «сірої зони»

проф. О.І. Мітченко (Київ) – 25 хв.

Відповіді на запитання –5 хв.

14:40 – 15:00 Проблемна доповідь: Сучасні аспекти антитромботичної терапії при стабільній ІХС. Фокус на пацієнтів високого ризику

проф. М.І. Лутай (Київ) -20 хв.

15:00 – 15:50 Науково-практичний симпозіум: Статини – нові відповіді на старі запитання

Модератор: д.м.н. Л.К. Соколова

Учасники: проф. В.Й. Целуйко (Харків), д.м.н. Л.К. Соколова (Київ) – 45 хв.

Відповіді на запитання –5 хв.

*за підтримки компанії Асіно

15:50 – 17:25 Сучасні принципи лікування хворих після ІМ

Модератор: д.м.н. Я.М. Лутай (Київ)

1. Антитромбоцитарна терапія у пацієнтів після ІМ

Я.М. Лутай – 25 хв.

*за підтримки АстраЗенека Україна

2. Постінфарктна серцева недостатність

Л.Г. Воронков (Київ) – 20 хв.

3. Реабілітація хворих після ГІМ

В.О. Шумаков (Київ) – 20 хв.

4. Статинотерапія як невід’ємна складова лікувальної стратегії у пацієнтів після ІМ

Н.М.Терещенко (Київ) -20 хв

*за підтримки АстраЗенека Україна

Відповіді на запитання – 10 хв.

    24 листопада (Середа)


11:00-12:20 Новітні підходи до лікування атеросклеротичних захворювань серцево-судинної системи

Модератор: проф. М.І.Лутай, проф. О.І.Мітченко

1. Сучасна стратегія хірургічного лікування поєднаних атеросклеротичних серцево- судинних захворювань

А.В.Руденко, С.А.Руденко (Київ) – 20 хв.

2. Нове в рекомендаціях з ульразвукової оцінки бляшок сонних артерій та стратифікації серцево-судинного ризику

Н.М. Носенко (Київ) –20хв.

3. Подолання резистентності до ліпідознижувальної та антигіпертепнзивної терапії і у хворих з ожирінням та коморбідними станами

Т.В. Колесник (Дніпро) – 20хв.

4. Позиція ESC/EAS щодо комбінованої ліпідознижувальної терапії у хворих високого ризику під час пандемії COVID-19

В.Ю. Романов (Київ) -20 хв.

12:20-12:40 Розгляд клінічного випадку: Ізольований атеросклероз судин головного мозку при сімейній гіперхолестеринемії

к.м.н. В.А.Кричкевич, проф. О.І.Мітченко

12:40-14:20 Фактори ризику прогресування ССЗ в умовах пандемії COVID-19 Модератор: проф. О.І. Мітченко

1. Дисліпідемія при цукровому діабеті, терапевтичні підходи

В.І. Паньків (Київ) – 20 хв.

3. Дисліпідемія при гіпотиреозі , терапевтичні підходи

Т.Ю. Юзвенко (Київ) – 20 хв

4. Пацієнт з АГв період пандемії COVID -19:клінічні акценти

Л.А. Міщенко (Київ) – 20 хв

5. НАЖХП та статинотерапія в умовах COVID -19

О.В. Колеснікова (Харків) –20хв.

6. Лікування пацієнтів з ІХС та АГ в умовах пандемії COVID-19: як покращити прогноз?

О.О. Ханюков (Дніпро) – 20 хв

Відповіді на запитання – 5 хв.

14:25-14:30 Прийняття резолюції

Закриття конференції

ЛЕКТОРИ:


Коваленко Володимир Миколайович
Президент Всеукраїнської асоціації кардіологів України, академік НАМНУ, директор ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України
Лутай Михайло Іларіонович
Проф., співголова Українського товариства з атеросклерозу, завідувач відділу атеросклерозу та ішемічної хвороби серця ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска» НАМН України
Мітченко Олена Іванівна
Проф., співголова Українського товариства з атеросклерозу, завідувач відділу дисліпідемій ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска» НАМН України
Пархоменко Олександр Миколайович
Член-кор. НАМН України, д.м.н., проф. завідувач відділу реанімації та інтенсивної терапії ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска» НАМН України
Соколов Максим Юрійович
Д.м.н., професор завідувач відділу інтервенційної кардіології ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска» НАМН України
Воронков Леонід Георгійович
Президент Всеукраїнської асоціації фахівців з серцевої недостатності України, професор, керівник відділу серцевої недостатності ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска» НАМН України
Шумаков Валентин Олександрович
Д.м.н., проф. завідувач відділу інфаркту міокарда та кардіореабілітації ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска» НАМН України
Міщенко Лариса Анатолівна
Д.м.н. старший науковий співробітник, завідувач відділу артеріальної гіпертензії та коморбідної патології ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска» НАМН України
Целуйко Віра Йосипівна
Д.м.н., проф. Завідувачка кафедри кардіології та функціональної діагностики Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України
Ханюков Олексій Олександрович
Проф., завідувач кафедри внутрішньої медицини №3 ДУ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
Коваль Олена Акиндинівна
Д.м.н., проф. кафедри внутрішньої медицини №3 Дніпровського державного медичного університету
Колесник Тетяна Володимирівна
Д.м.н., проф. Завідувач кафедри Пропедевтики внутрішньої медицини ДУ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
Паньків Володимир Іванович
Д.м.н., проф. Лікар-ендокринолог вищої категорії Завідувач відділу профілактики, лікування цукрового діабету та його ускладнень Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України
Колеснікова Олена Вадимівна
Д.м.н., проф. Заступник директора з наукової роботи ДУ "Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України"
Лутай Ярослав Михайлович
д.м.н., лікар-кардіолог вищої категорії, старший науковий співробітник відділу реанімації та інтенсивної терапії ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска» НАМН України
Соколова Любов Костянтинівна
Д.м.н. старший науковий співробітник, керівник відділу діабетології ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка» НАМН України
Романов Вадим Юрійович
К.м.н., старший науковий співробітник відділу дисліпідемій ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска» НАМН України
Юзвенко Тетяна Юріївна
Д.м.н. Заступник директора з наукових питань, старший науковий співробітник Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України
Терещенко Наталія Михайлівна
К.м.н., наук. співроб. відділу інфаркту міокарда та кардіореабілітації ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені М.Д.Стражеска» НАМН України
Руденко Сергій Анатолійович
К.м.н. завідувач Відділення хірургічного лікування ішемічної хвороби серця ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії імeні М. М. Амосова НАМН України"
Носенко Наталія Миколаївна
К.м.н. старший науковий співробітник, лікар кардіолог вищої категорії, зав. відділенням функціональної діагностики ДУ «Науково-практичний центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України»

Як отримати сертифікат?

ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ ТА ПРОЙДІТЬ ТЕСТУВАННЯ

Науково-практична конференція ХV щорічне засідання Українського товариства з атеросклерозу: «НОВІТНІ ДОСЯГНЕННЯ В ДІАГНОСТИЦІ, ПРОФІЛАКТИЦІ ТА ЛІКУВАННІ АТЕРОСКЛЕРОЗУ ТА ІХС»


Тести будуть доступні тільки зареєстрованим учасникам з 14:40 24 листопада протягом 48 годин після завершення події.

Сертифікат 20 балів отримують учасники, які набрали мінімум 60% вірних відповідей (максимально 3 спроби).

КРОК 1

Зареєструйтесь на подію, натиснувши кнопку

«Прийняти участь», як що ви бачите назву на кнопці “Продовжити” ви вже зареєстровані на цю подію.

КРОК 2

Відвідайте подію у визначену дату та час

КРОК 3

Пройдіть тестування та наберіть мінімум 70% вірних відповідей та відразу отримайте свій сертифікат

КРОК 4

Ви завжди можете повторно роздрукувати сертифікат, який зберігається у особистому кабінеті

Безкоштовно