НОВІТНІ ДОСЯГНЕННЯ В ДІАГНОСТИЦІ, ПРОФІЛАКТИЦІ ТА ЛІКУВАННІ АТЕРОСКЛЕРОЗУ ТА ІХС

1321 учасників

ГО “Всеукраїнська асоціація кардіологів України”

ГО “Українське товариство з атеросклерозу”

Всеукраїнська асоціація превентивної кардіології та реабілітації

Всеукраїнська асоціація дослідників України

запрошує Вас взяти участь у роботі

Науково-практичної конференції

ХVІІ щорічне засідання Українського товариства з атеросклерозу:

НОВІТНІ ДОСЯГНЕННЯ В ДІАГНОСТИЦІ, ПРОФІЛАКТИЦІ ТА ЛІКУВАННІ АТЕРОСКЛЕРОЗУ ТА ІХС

Запрошуємо до перегляду трансляції лікарів за спеціальностями: «загальна практика – сімейна медицина», «кардіологія», «інтервенційна кардіологія», «медицина невідкладних станів», «неврологія», «функціональна діагностика», «ультразвукова діагностика» «терапія».

Шановні колеги!

 

    В Програмі конференції Вашій увазі пропонуються лекції провідних науковців України, дискусії щодо актуальних клінічних і наукових проблем діагностики та лікування основних атеросклеротичних серцево-судинних захворювань і коморбідних станів. Ви зможете ознайомитись із широким спектром новітньої інформації, що стосується  детального розгляду факторів ризику, представлених дисліпідеміями, артеріальною гіпертензією і ендокринопатіями, а також сучасних методів діагностики ІХС і візуалізації атеросклеротичного ураження. Доповідачі представлять останні європейські і світові доробки в царині сучасної медикаментозної терапії та ендоваскулярних методів лікування.

Чекаємо на ваші питання в чаті конференції і залюбки на них відповімо. До зустрічі, друзі 

Участі у конференції безкоштовна.

Всі зареєстровані учасники після відповіді на тестові питання отримають сертифікати, що є чинними для отримання балів для БПР, так як Всеукраїнська асоціація кардіологів України є офіційними провайдерами МОЗ України. (Провайдер 1024 5508002). Сертифікат 10 балів згідно Наказу №446 буде отриманий вами відразу після проходження тестів.

22 листопада 2023 (Середа) - переглянути тільки відео


Loading

Отримати доступ до трансляцій ви також можете за посиланнями:

22 листопада 2023 (Середа) – https://youtube.com/live/o-jpHjkQDJk

23 листопада 2023 (Четвер) – https://youtube.com/live/zVRjx-0mVHg

ГЕНЕРАЛЬНІ ПАРТНЕРИ


ГОЛОВНІ ПАРТНЕРИ


ПАРТНЕРИ


9:30 22.11.2023

Початок заходу

14:00 23.11.2023

Закінчення заходу

НЕОБМЕЖЕНО

Кількість учасників

БЕЗКОШТОВНО

Вартість участі

https://cardiohub.org.ua/

Місце проведення

до 10:00 22.11.2023

Реєстрація учасників

Доступ до події тільки для ЛІКАРІВ


Модератори:

Співголова Українського товариства з атеросклерозу, професор М.І. Лутай

Співголова Українського товариства з атеросклерозу, професор О.І. Мітченко

Оргкомітет:

Л.Л. Вавілова, Р.Г. Іванець, М.А. Гуляницька, В.Е. Пілецький, В.М. Корженко

03151, м. Київ , вул. Святослава Хороброго, 5

ДУ “Національний науковий центр “Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені академіка М.Д. Стражеска Національної академії медичних наук України”

Телефон для довідок: +38(044) 249-70-03, +38(068) 072-91-38

Факс: +38(044) 249-70-03

E-mail: orgcomitet@cardiohub.org.ua

Інформаційна підтримка: https://cardiohub.org.ua//, www.strazhesko.org.ua, www.athero.org.uahttps://www.facebook.com/strazhesko/

ПРОГРАМА


  22 листопада  (Середа)

9:30-9:40 Відкриття конференції

Президента Всеукраїнської асоціації кардіологів України 

акад. НАМН України, проф. В.М. Коваленко

9:40-10:10 Лекція

Патогенез атеросклерозу  

проф. Т.В. Талаєва (Київ)  - 30 хв.

Модератор: проф. М.І. Лутай

10:10-11:20 Круглий стіл

Новітні підходи до діагностики і стратифікації ризику ІХС

1. Вирішальні етапи ведення пацієнтів з ІХС: застосування алгоритмів діагностики – встановлення діагнозу; стратифікація ризику – вибір стратегії лікування

проф. М.І. Лутай (Київ) – 30 хв.

2. Інвазивна діагностика та лікування епікардіальної та мікроциркуляторної дисфункції коронарних артерій. «Стара» проблема - нові технології»

проф. М.Ю. Соколов (Київ) – 30 хв.

Дискусія -10 хв.

11:20-12:00 Науково-практичний симпозіум**

Пацієнт дуже високого ризику: Чому статинів недостатньо?

Учасники: проф. О.І. Мітченко, проф. О.М. Пархоменко (Київ) – 40 хв.      

12:00-13:00 Секційне засідання

ТЕРАПЕВТИЧНІ ТА ХІРУРГІЧНІ АСПЕКТИ ЛІКУВАННЯ ІХС

1. Аортокоронарне шунтування у пацієнтів з високим ризиком раптової смерті.

О.О. Журба (Черкаси) – 20 хв.    

2. Антитромботична терапія при гострому коронарному синдромі

Я.М. Лутай (Київ) – 20 хв.                

3. Диференціальний підхід д о вибору антитромбоцитарного препарата

В.Й. Целуйко (Харків) – 20 хв. 

13:00-13:45 Науково-практичний симпозіум*            

Модератор:

Фармакотерапевтична профілактика атеросклеротичних ССЗ: який варіант терапії обрати?

Учасники: проф. О.А. Коваль (Дніпро), проф. Н.В. Бездітко (Харків) – 45 хв.

13:45-14:45 Круглий стіл              

2023 ESC рекомендації щодо ведення ССЗ у пацієнтів із діабетом

Учасники: проф. О.І. Мітченко, проф. Л.Г. Воронков, д.м.н. Т.Ю. Юзвенко (Київ)

60 хв. 

14:45-15:15  Лекція 

Актуальні підходи до лікування хронічної ішемічної хвороби серця

проф. М.І. Лутай (Київ) - 30 хв.

15:15-16:45 Секційне засідання

СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ПАТОГЕНЕЗ, ДІАГНОСТИКУ ТА ЛІКУВАННЯ АТЕРОСКЛЕРОЗУ

Модератор: проф. Т.В. Талаєва

1. Ведення хворих ІХС в умовах стресу

В.О. Шумаков (Київ) - 20 хв.                

2. Ефективне лікування АГ: поєднання гемодинамічного та метаболічного впливу

О.А. Коваль (Дніпро) – 20 хв.        

3. Дисфункція ендотелію як основа розвитку атеросклерозу: можливості фармакологічної корекції                                    

Т.В. Талаєва (Київ) – 20 хв.       

4. Значення довгих некодуючих РНК при ІХС та її поєднанні з цукровим діабетом 2 типу

С.А. Серік (Харків) - 20 хв.                

Відповіді на запитання – 10 хв.

23 листопада  (Четвер)

Модератор: проф. О.І. Мітченко

10:00-10:20 Проблемна доповідь

Modern approach to dyslipidemia 

Президента Міжнародного товариства з атеросклерозу, Prof. Peter Libby (Boston, USA) - 20 хв.

10:20-11:00 Круглий стіл

Сімейні гіперхолестеринемії в Україні

Учасники: проф. О.І. Мітченко, проф. Т.В. Марушко, Є.Б.Кульчицька (Київ)- 40 хв.

11:00-11:20 Проблемна доповідь

Сучасні стандарти і реальні можливості гіполіпідемічної терапії у пацієнтів з артеріальною гіпертензією

проф. Т.В. Колесник (Дніпро) – 20 хв.

11:20-12:00 Круглий стіл  

Резидуальний серцево-судинний ризик та тригліцерид-збагачені ліпопротеїни

Учасники: проф. О.І. Мітченко (Київ), проф. А.В. Ягенський (Луцьк) – 40 хв. 

12:00-12:40 Думка експертів

1. Стабільна ішемічна хвороба серця: сучасні стратегії лікування

М.С. Черська (Київ) - 20хв.

1. Ішемічна кардіоміопатія: показання до реваскуляризації, особливості ведення хворих

О.Й. Жарінов (Київ) – 20 хв.   

            

12:40-13:10 Майстер-клас**

Алгоритм підбору гіполіпідемічної терапії пацієнту дуже високого ризику: клінічний випадок

А.С. Скоромна (Дніпро) – 30 хв.

13:10-13:30 Розгляд клінічного випадку

Розвиток НАЖХП за кардіометаболічним фенотипом   

проф. О.В. Колесникова (Харків)– 20 хв.       

13:30-13:50 Думка спеціаліста

Особливості застосування бета-адреноблокаторів у пацієнтів з ІХС і синдромом низького трийодтироніну

проф. Ю.С. Рудик, С.М. Пивовар (Харків) -20 хв.   

13:50-14:35 Круглий стіл*                   

Модератор: д.м.н. Л.А. Міщенко    

Пацієнт для вторинної профілактики ССЗ- кому і чому ми обираємо поліпіл

Учасники: д.м.н. Л.А. Міщенко (Київ), проф. В.Й. Целуйко (Харків) – 45 хв.

 14:35-14:40           Закриття конференції

*проводиться за наукової та фінансової підтримки компанії Асіно та не є підставою для нарахування балів за системою безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я

**За підтримки компанії «Новартіс» та не є підставою для нарахування балів фахівцям у сфері охорони здоров’я за системою безперервного професійного розвитку

ЛЕКТОРИ


Коваленко Володимир Миколайович
Акад. НАМН України, д-р мед. наук, проф., генеральний директор, завідувач відділу некоронарних хвороб серця, ревматології та терапії державної установи «Національний науковий центр «Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені академіка М. Д. Стражеска Національної академії медичних наук України»
Лутай Михайло Іларіонович
Д-р мед. наук, проф., завідувач відділу атеросклерозу і ІХС державної установи «Національний науковий центр «Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені академіка М. Д. Стражеска Національної академії медичних наук України»
Мітченко Олена Іванівна
Д-р мед. наук, проф., завідувач відділу ендокринної кардіології та дисліпідемій державної установи «Національний науковий центр «Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені академіка М. Д. Стражеска Національної академії медичних наук України»
Соколов Максим Юрійович
Д-р мед. наук, професор, завідувач відділу інтервенційної державної установи «Національний науковий центр «Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені академіка М. Д. Стражеска Національної академії медичних наук України»
Воронков Леонід Георгійович
Д-р мед. наук, проф., завідувач відділу серцевої недостатності, поєднаної з патологією внутрішніх органів ДУ “Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України”
Талаєва Тетяна Володимирівна
Д-р мед. наук, проф., завідувач відділу клінічної фізіології та генетики державної установи «Національний науковий центр «Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені академіка М. Д. Стражеска Національної академії медичних наук України»
Целуйко Віра Йосипівна
Д-р мед. наук, проф., завідувачка кафедри Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
Коваль Олена Акиндинівна
Д.м.н., проф. кафедри внутрішньої медицини №3 Дніпровського державного медичного університету
Марушко Тетяна Вікторівна
Д-р мед. наук, проф., завідувач кафедри педіатрії-2 НУОЗ України імені П.Л. Шупика
Жарінов Олег Йосипович
Д-р мед. наук, проф., завідувач кафедри функціональної діагностики НУОЗ України імені П.Л. Шупика
Юзвенко Тетяна Юріївна
Д-р мед. наук, проф. старший науковий співробітник, заступник директора з наукових питань Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України
Колесник Тетяна Володимирівна
Д.м.н., проф. Завідувач кафедри Пропедевтики внутрішньої медицини ДУ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
Колеснікова Олена Вадимівна
Д.м.н., проф. Заступник директора з наукової роботи ДУ "Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України"
Шумаков Валентин Олександрович
Д-р мед. наук, проф., завідувач відділу інфаркту міокарда та кардіореабілітації державної установи «Національний науковий центр «Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені академіка М. Д. Стражеска Національної академії медичних наук України»
Рудик Юрій Степанович
Проф., завідувач відділу клінічної фармакології та фармакогенетики неінфекційних захворювань ДУ ««Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України»
Сєбов Денис Михайлович
Д-р мед. наук, професор кафедри Пропедевтики внутрішніх хвороб та терапії Одеського Національного медичного університету, МКЛ №10 м. Одеса
Міщенко Лариса Анатолівна
Д-р мед. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу артеріальної гіпертензії та коморбідної патології державної установи «Національний науковий центр «Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені академіка М. Д. Стражеска Національної академії медичних наук України»
Черська Марія Сергіївна
"Лікар-кардіолог, доктор медичних наук, завідуюча консультативно-діагностичним відділенням ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин НАМНУ»"
Лутай Ярослав Михайлович
Д-р мед. наук, лікар-кардіолог вищої категорії, старший науковий співробітник відділу реанімації та інтенсивної терапії державної установи «Національний науковий центр «Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені академіка М. Д. Стражеска Національної академії медичних наук України»
Журба Олег Олександрович
Канд. мед. наук, лікар-хірург серцево-судинний, трансплантолог, головний позаштатний кардіохірург УОЗ черкаської ОДА
Скоромна Анастасія Сергіївна
К.м.н., завідувачка відділенням інтервенційної кардіології КНП «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги» ДМР, м. Дніпро

Як отримати сертифікат?

ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ АБО АВТОРИЗУЙТЕСЬ – ТА ПРОЙДІТЬ ТЕСТУВАННЯ

Для отримання іменного сертифікату пройдіть тести:

  1. Ви повинні бути зареєстрованими (вказуйте повністю прізвище, ім’я та по батькові, для заповнення сертифікату) та авторизованими на сайті (ведіть логін та пароль у формі авторизації).
  2. Пройдіть тестування протягом 72-х годин з 18-00 23 листопада після закінчення події.
  3. Наберіть більше 60% вірних відповідей та зразу отримайте свій сертифікат 10 балів (максимально 3 спроби).
  4. Після проходження тестів збережіть сертифікат – натисніть кнопку “Зберегти/Сертифікат”-> відкритеся сертифікат -> під сертифікатом кнопка зі стрілкою “Зберегти”.
  5. Ваш сертифікат зберігається у особистому кабінеті. (Меню -> Особистий кабінет -> Управління подіями -> Сертифікат ).

Безкоштовно