Науково-практична конференція: УКШ «ПОЄДНАННЯ КАРДІОВАСКУЛЯРНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ З ІНШИМИ ПАТОЛОГІЯМИ: ВІДОМІ ФАКТИ ТА НОВІ ДАНІ»

1700 учасників

ГО “Всеукраїнська асоціація кардіологів України”

Всеукраїнська асоціація превентивної кардіології та реабілітації

Всеукраїнська асоціація дослідників України

Запрошує Вас до участі у безкоштовній науково-практичній конференції:

УКШ «ПОЄДНАННЯ КАРДІОВАСКУЛЯРНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ З ІНШИМИ ПАТОЛОГІЯМИ: ВІДОМІ ФАКТИ ТА НОВІ ДАНІ»

Всі зареєстровані учасники після відповіді на тестові питання отримають сертифікати, що є чинними для отримання балів для БПР, так як Всеукраїнська асоціація кардіологів України є офіційними провайдерами МОЗ України. (Провайдер 1024; №5502133 ). Сертифікат 10 балів згідно Наказу №446 буде отриманий вами відразу після проходження тестів.

Запрошуємо до перегляду трансляції лікарів за спеціальностями:

«загальна практика – сімейна медицина», «кардіологія», «електрофізіологія», «медицина невідкладних станів», «неврологія», «функціональна діагностика», «ультразвукова діагностика», «терапія».

Як задати запитання лектору?

  • перейдіть в ЧАТ, натиснувши на синю кнопку;
  • задайте запитання із зазначенням прізвища доповіда;
  • відповіді ви отримаєте після закінчення доповіді.
https://youtu.be/M1JbCX2UkNQ

21 квітня 2023 (П’ятниця) – переглянути тільки відео

Отримати доступ до трансляцій ви також можете за посиланнями:

20 квітня 2023 (Четвер) – https://youtube.com/live/RrjlOWzAxo4

21 квітня 2023 (П’ятниця) – https://youtube.com/live/O6E3w31tWtw

ПАРТНЕРИ


11:00 20.04.2023

Початок заходу

14:00 21.04.2023

Закінчення заходу

НЕОБМЕЖЕНО

Кількість учасників

БЕЗКОШТОВНО

Вартість участі

https://cardiohub.org.ua/

Місце проведення

до 11:00 21.04.2023

Реєстрація учасників

Доступ до події тільки для ЛІКАРІВ


Президія науково-організаційного комітету конференції:

В.М.Коваленко (голова)

Оргкомітет:

Л.Л. Вавілова, Р.Г. Іванець, М.А. Гуляницька, В.Е. Пілецький, В.М. Корженко

03151, м. Київ , вул. Народного ополчення, 5

ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України

Телефон для довідок: +38(068) 072-91-38

E-mail: orgcomitet@cardiohub.org.ua

ПРОГРАМА


  20 квітня   (Четвер)


11:00-11:10

Відкриття школи

Президент Всеукраїнської асоціації кардіологів України, директор ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска» НАМН України, академік  НАМН України, д.м.н., проф. Коваленко Володимир Миколайович   

11:10-11:40

1. Стрес та ішемія в умовах воєнного стану. Особливості діагностики та лікування ІХС -15 хв.

2. Акцент на антитромботичній терапії у пацієнтів у пацієнтів із стабільною ІХС, кому і коли?* -15 хв.

проф. М.І. Лутай (Київ)  

11:40-12:10

Гострі серцево-судинні стани у хворих на COVID-19 

член-кор. НАМНУ, проф. О.М. Пархоменко (Київ) – 30 хв.  

12:10-12:40

Коморбідність і досягнення цільових рівнів ліпідознижувальної терапії 

проф. О.І. Мітченко (Київ) – 30 хв.

12:40-13:10

Рекомендації Всеукраїнської асоціації кардіологів з лікування фібріляції передсердь 

проф. О.С. Сичов (Київ) – 35 хв.

13:10-13:40 

Лiкування пацiентiв з серцевою недостатнiстю та супутньою дисфункцiею нирок: актуальнi акценти

проф. Л.Г. Воронков (Київ) – 30 хв.

13:40-14:00  

Серцева недостатність: клінічні прояви та оновлені підходи ведення пацієнта сьогодні

У.П. Черняга-Ройко (Львів)

14:00-14:30

Артеріальна гіпертензія, цукровий діабет і ХХН: відомі факти та нові дані

д.м.н. Л.А. Міщенко (Київ) – 30 хв.

14:30-15:00

Особливості перебігу атеросклерозу у хворих з системними ревматичними захворюваннями 

проф. Т.В. Талаєва (Київ) – 30 хв.

15:00-15:30

Ведення хворих на ІХС в умовах стресу 

проф. В.О. Шумаков (Київ) – 30 хв.

15:30 -16:00

Венозні тромбози в кардіо-онкологічній практиці – що повинен знати кардіолог та лікар первинної ланки

д.м.н. С.М. Кожухов (Київ) – 30 хв.  

16:00 – 16:10 Відповіді на запитання – 10 хв.

  21 квітня  (П’ятниця)


11:00 – 11:20

Особливості використання дабігатрану у хворих з ФП в сучасних умовах

проф. О.С. Сичов (Київ) – 25 хв.

11:25-11:45

Сучасні підходи до ведення хворих з постійною формою фібриляції передсердь та коморбідною патологією

проф. О.О. Ханюков (Дніпро) – 20 хв.

11:45-12:10

Коморбідний пацієнт з нФП: можливі ризики та шляхи їх зниження при призначенні антикоагулянтної терапії*

проф. О.С. Сичов (Київ) – 25 хв.

12:10 -12:50

Коморбідний пацієнт з фібриляцією передсерь 

Учасники: ст.н.с. О.М. Романова,  д.м.н. О.І. Іркін (Київ)  – 40 хв.

12:50 -13:10

Синкопальні стани: диференційна діагностика та алгоритм надання медичної допомоги

ст.н.с. О.І. Фролов (Київ) – 20 хв.  

13:10 -13:30

Нетипові процедури при інвазивній аритмологічній допомозі

зав. лаб. С.В. Лизогуб – 20 хв. (Київ)

НЕКОРОНАРНІ ЗАХВОРЮВАННЯ СЕРЦЯ 13:10-14:00

1. Лікування міокардита: відповіді на деякі запитання 

проф. О.Г. Несукай (Київ) – 30 хв.

2. Принципи диференційної діагностики пацієнта з кардіомегалією

к.м.н. Н.С. Тітова (Київ) – 20 хв.

14:00- 14:10 ЗАВЕРШЕННЯ ШКОЛИ

*проводиться за наукової та фінансової підтримки компанії Байєр та не є підставою для нарахування балів за системою безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я

ЛЕКТОРИ


Коваленко Володимир Миколайович
Президент Всеукраїнської асоціації кардіологів України, академік НАМНУ, генеральний директор ДУ «Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України»
Пархоменко Олександр Миколайович
Президент Всеукраїнської асоціації з невідкладної кардіології, член-кор. НАМНУ, керівник відділу реанімації та інтенсивної терапії ДУ «Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України»
Лутай Михайло Іларіонович
Д-р мед. наук, проф., завідувач відділу атеросклерозу і ІХС ДУ “Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України”
Мітченко Олена Іванівна
Проф., співголова Українського товариства з атеросклерозу, завідувач відділу дисліпідемій ДУ «Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України»
Сичов Олег Сергійович
Проф., співголова Всеукраїнської асоціації аритмологів України, завідувач відділу аритмій серця ДУ «Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України»
Воронков Леонід Георгійович
Президент Всеукраїнської асоціації фахівців з серцевої недостатності України, професор, керівник відділу серцевої недостатності ДУ «Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України»
Шумаков Валентин Олександрович
Президент Всеукраїнської асоціації кардіореабілітації, професор, керівник відділу інфаркту міокарда та відновлювального лікування ДУ «Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України»
Талаєва Тетяна Володимирівна
Д-р мед. наук, проф., завідувач відділу клінічної фізіології та генетики ДУ “Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України”
Несукай Олена Геннадіївна
Проф., головний науковий співробітник відділу некоронарних хвороб серця, ревматології та терапії ДУ «Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України», Керівник експертного консультативно-діагностичного та лікувального центру міокардиту і кардіоміопатій, дійсний член Європейського товариства кардіологів
Міщенко Лариса Анатоліївна
Д.м.н., завідувач відділу гіпертонічної хвороби ДУ «Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України»
Кожухов Сергій Миколайович
Д.м.н., завідувач відділу клінічної фармакології ДУ «Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України»
Ханюков Олексій Олександрович
Проф., завідувач кафедри внутрішньої медицини №3 ДУ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
Іркін Олег Ігорович
Д.м.н., провідний науковий співробітник відділу реанімації та інтенсивної терапії ДУ «Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України»
Романова Олена Миколаївна
К.м.н., старший науковий співробітник відділу аритмій серця ДУ «Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України»
Фролов Олександр Іванович
К.м.н., старший науковий співробітник відділу аритмій серця ДУ «Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України»
Тітова Наталія Сергіївна
Канд. мед. наук, старший науковий співробітник відділу некоронарних хвороб серця, ревматології та терапії ДУ “Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України”
Черняга-Ройко Уляна Петрівна
Канд. мед. наук, доцент кафедри променевої діагностики Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Голова Асоціації фахівців серцево-судинної патології
Лизогуб Сергій Володимирович
Завідувач електрофізіологічною лабораторією з рентген-операційною ДУ «Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України»

Як отримати сертифікат?

ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ АБО АВТОРИЗУЙТЕСЬ – ТА ПРОЙДІТЬ ТЕСТУВАННЯ


Для отримання іменного сертифікату пройдіть тести:

  1. Ви повинні бути зареєстрованими (вказуйте повністю прізвище, ім’я та по батькові, для заповнення сертифікату) та авторизованими на сайті (ведіть логін та пароль у формі авторизації).
  2. Пройдіть тестування протягом 72-х годин з 16.00 21 квітня після закінчення події.
  3. Наберіть більше 60% вірних відповідей та зразу отримайте свій сертифікат 10 балів (максимально 3 спроби).
  4. Після проходження тестів збережіть сертифікат – натисніть кнопку “Зберегти/Сертифікат”-> відкритеся сертифікат -> під сертифікатом кнопка зі стрілкою “Зберегти”.
  5. Ваш сертифікат зберігається у особистому кабінеті. (Меню -> Особистий кабінет -> Управління подіями -> Сертифікат ).
Безкоштовно