УКРАЇНСЬКА КАРДІОЛОГІЧНА ШКОЛА:«ТАКТИКА ТА СТРАТЕГІЯ ЛІКУВАННЯ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ В СУЧАСНИХ УМОВАХ» для лікарів м. Вінниця та Вінницької області

1522 учасників

ГО “Всеукраїнська асоціація кардіологів України”

Всеукраїнська асоціація превентивної кардіології та реабілітації

Всеукраїнська асоціація дослідників України

Запрошуємо Вас до участі у безкоштовній українській кардіологічній школі:

 «Тактика та стратегія лікування серцево-судинних захворювань в сучасних умовах»

для лікарів м. Вінниця та Вінницької області

Наголошуємо, що школа входить до РЕЄСТРУ з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, затверджених МОЗ, НАМНУ, ДО «Центр тестування» (№ 400 від 29 листопада 2021 р.). Сертифікат 20 балів згідно Наказу №446 буде отриманий вами відразу після проходження тестів.

Запрошуємо до перегляду трансляції лікарів за спеціальностями:

«загальна практика – сімейна медицина», «кардіологія», «електрофізіологія», «медицина невідкладних станів», «неврологія», «функціональна діагностика», «ультразвукова діагностика», «терапія».

Як задати запитання лектору?

  • перейдіть в ЧАТ, натиснувши на синю кнопку;
  • задайте запитання із зазначенням прізвища доповіда;
  • відповіді ви отримаєте після закінчення доповіді.

30 червня 2022 (Четвер) - переглянути тільки відео


Loading

Отримати доступ до трансляцій ви також можете за посиланнями:

30 червня 2022 (Четвер) – https://youtu.be/7boIY28i8Ek

01 липня 2022 (П'ятниця) –  https://youtu.be/gHLa69s_hH0

ПАРТНЕРИ


11:00 30.06.2022

Початок заходу

13:30 03107.2022

Закінчення заходу

НЕОБМЕЖЕНО

Кількість учасників

БЕЗКОШТОВНО

Вартість участі

https://cardiohub.org.ua/

Місце проведення

до 11:00 30.06.2022

Реєстрація учасників

Доступ до події тільки для ЛІКАРІВ


Президія науково-організаційного комітету конференції:

В.М.Коваленко (голова)

Оргкомітет:

Л.Л. Вавілова, Р.Г. Іванець, М.А. Гуляницька, В.Е. Пілецький, В.М. Корженко

03151, м. Київ , вул. Народного ополчення, 5

ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України

Телефон для довідок: +38(044) 249-70-03, +38(068) 072-91-38

Факс: +38(044) 249-70-03

E-mail: orgcomitet@cardiohub.org.ua

ПРОГРАМА


  30 червня  (Четвер)


11:00-11:10

Відкриття конференції

Президент Всеукраїнської асоціації кардіологів України, директор ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска» НАМН України, академік  НАМН України, д.м.н., проф. Коваленко Володимир Миколайович   

11:10-11:40

Гострий інфаркт міокарда у хворих молодого і похилого віку

член-кор. НАМНУ, проф. О.М. Пархоменко (Київ) – 30 хв.  

11:40-12:10

Дисліпідемія, атеросклероз та посттравматичний стресовий розлад

проф. О.І. Мітченко (Київ) – 30 хв.

12:10-12:40

Лікування артеріальної гіпертензії у жінок в сучасних умовах 

д.м.н. Л.А. Міщенко (Київ) – 30 хв.

12:40-13:00 

Коморбідний пацієнт з артеріальною гіпертензією під впливом стресу - вибір терапії

д.м.н. М.С. Черська (Київ) – 20 хв.

13:00-13:20

Міокардит: сучасні погляди на етіологію

професор О.Г. Несукай (Київ) – 20 хв.

13:20-13:50  

Попередження клiнiчноi декомпенсацii у пацiентiв з ХСН в особливих умовах: як має дiяти практичний лiкар?**

проф. Л.Г. Воронков (Київ) – 30 хв.

13:50-14:20

Посттравматичний стрес-сіндром (PTSD) в умовах воєнних дій

проф. В.О. Шумаков (Київ) – 30 хв.

14:20 -14:50

Венозні тромбози в реальній клінічній практиці - фокус на онкоасоційовані тромбоемболії

д.м.н. С.М. Кожухов (Київ) – 30 хв.  

14:50 -15:10

Пацієнт з АГ в умовах хронічного стресу

д.м.н. Д.В. Рябенко (Київ) – 20 хв.  

15:10 – 15:20 Відповіді на запитання - 10 хв.

**проводиться за наукової та фінансової підтримки компанії Байєр та не є підставою для нарахування балів за системою безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я

  01 липня  (П'ятниця)


11:00 – 11:35

Рекомендації Всеукраїнської асоціації кардіологів України 2021 р. з ведення пацієнтів з фібріляції передсердь 

проф. О.С. Сичов (Київ) – 35 хв.

11:35-11:55

ABC – алгоритм у хворих з фібриляцією передсердь в рекомендаціях ESC 2020 р.: що має знати лікар первинної ланки

проф. О.О. Ханюков (Дніпро) – 20 хв.

11:55-12:30

Огляд Європейського консенсусу 2022 року щодо призначення антикоагулянтної терапії з урахуванням ризику кровотеч у пацієнтів з нФП**

проф. О.С. Сичов (Київ) – 35 хв.

12:30 -13:10

12:30 -13:10 Клінічний розбір: Історія одного хворого,  на рубежі події

Частина перша

О.М. Романова (Київ) – 20 хв.

Частина друга

д.м.н. О.І. Іркін, ст.н.с. (Київ)  – 20 хв.

13:10-13:30

Вибір ПОАК для пацієнтів з НФП та нирковою недостатністю, місце апіксабану*

проф. О.С. Сичов (Київ) – 20 хв.

13:30 -13:50

Синкопальні стани: диференційна діагностика та алгоритм надання медичної

допомоги в сучасних умовах

ст.н.с. О.І. Фролов (Київ) – 20 хв.  

13:50 -14:10

Інвазивні методи терапії у літніх пацієнтів

зав. лаб. С.В. Лизогуб – 20 хв. (Київ)

14:10- 14:20 ЗАВЕРШЕННЯ ШКОЛИ

*за підтримки компанії Pfizer

**проводиться за наукової та фінансової підтримки компанії Байєр та не є підставою для нарахування балів за системою безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я

ЛЕКТОРИ


Коваленко Володимир Миколайович
Президент Всеукраїнської асоціації кардіологів України, академік НАМНУ, генеральний директор ДУ «Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України»
Пархоменко Олександр Миколайович
Президент Всеукраїнської асоціації з невідкладної кардіології, член-кор. НАМНУ, керівник відділу реанімації та інтенсивної терапії ДУ «Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України»
Мітченко Олена Іванівна
Проф., співголова Українського товариства з атеросклерозу, завідувач відділу дисліпідемій ДУ «Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України»
Сичов Олег Сергійович
Проф., співголова Всеукраїнської асоціації аритмологів України, завідувач відділу аритмій серця ДУ «Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України»
Воронков Леонід Георгійович
Президент Всеукраїнської асоціації фахівців з серцевої недостатності України, професор, керівник відділу серцевої недостатності ДУ «Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України»
Шумаков Валентин Олександрович
Президент Всеукраїнської асоціації кардіореабілітації, професор, керівник відділу інфаркту міокарда та відновлювального лікування ДУ «Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України»
Міщенко Лариса Анатоліївна
Д.м.н., завідувач відділу гіпертонічної хвороби ДУ «Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України»
Кожухов Сергій Миколайович
Д.м.н., завідувач відділу клінічної фармакології ДУ «Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України»
Несукай Олена Геннадіївна
Проф., головний науковий співробітник відділу некоронарних хвороб серця, ревматології та терапії ДУ «Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України», Керівник експертного консультативно-діагностичного та лікувального центру міокардиту і кардіоміопатій, дійсний член Європейського товариства кардіологів
Ханюков Олексій Олександрович
Проф., завідувач кафедри внутрішньої медицини №3 ДУ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
Іркін Олег Ігорович
Д.м.н., провідний науковий співробітник відділу реанімації та інтенсивної терапії ДУ «Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України»
Черська Марія Сергіївна
д.мед.н., завідуюча консультативно-діагностичним відділенням ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин НАМНУ»
Романова Олена Миколаївна
К.м.н., старший науковий співробітник відділу аритмій серця ДУ «Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України»
Фролов Олександр Іванович
К.м.н., старший науковий співробітник відділу аритмій серця ДУ «Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України»
Лизогуб Сергій Володимирович
Завідувач електрофізіологічною лабораторією з рентген-операційною ДУ «Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України»

Як отримати сертифікат?

ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ АБО АВТОРИЗУЙТЕСЬ - ТА ПРОЙДІТЬ ТЕСТУВАННЯ


Для отримання іменного сертифікату пройдіть тести:

  1. Ви повинні бути зареєстрованими (вказуйте повністю прізвище, ім’я та по батькові, для заповнення сертифікату) та авторизованими на сайті (ведіть логін та пароль у формі авторизації).
  2. Пройдіть тестування протягом 72-х годин з 18.00 1 липня після закінчення події.
  3. Наберіть більше 60% вірних відповідей та зразу отримайте свій сертифікат 20 балів (максимально 3 спроби).
  4. Після проходження тестів збережіть сертифікат – натисніть кнопку “Зберегти/Сертифікат”-> відкритеся сертифікат -> під сертифікатом кнопка зі стрілкою “Зберегти”.
  5. Ваш сертифікат зберігається у особистому кабінеті. (Меню -> Особистий кабінет -> Управління подіями -> Сертифікат ).
Безкоштовно