XІII науково-практична конференція Всеукраїнської асоціації фахівців з серцевої недостатності: «АКТУАЛЬНI ПИТАННЯ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У СВІТІ ТА В УКРАЇНІ»

3384 учасників

ГО “Всеукраїнська асоціація кардіологів України”

ГО “Всеукраїнська асоціація фахівців з серцевої недостатності”

Всеукраїнська асоціація превентивної кардіології та реабілітації

Всеукраїнська асоціація дослідників України

Запрошує Вас взяти участь у

XІII науково-практичній конференції Всеукраїнської асоціації фахівців з серцевої недостатності:

«АКТУАЛЬНI ПИТАННЯ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У СВІТІ ТА В УКРАЇНІ»

Запрошуємо до перегляду трансляції лікарів за спеціальностями: «загальна практика – сімейна медицина», «кардіологія», «електрофізіологія», «неврологія», «хірургія» «функціональна діагностика», «медицина невідкладних станів», «ультразвукова діагностика», «терапія».

Всі зареєстровані учасники після відповіді на тестові питання отримають сертифікати, що є чинними для отримання балів для БПР, так як Всеукраїнська асоціація кардіологів України та є офіційними провайдерами МОЗ України. (Провайдер 1024; № ). Сертифікат 10 балів згідно Наказу №446 буде отриманий вами відразу після проходження тестів.

Як задати запитання лектору?

  • перейдіть в ЧАТ, натиснувши на синю кнопку;
  • задайте запитання із зазначенням прізвища доповіда;
  • відповіді ви отримаєте після закінчення доповіді.

5 квітня 2023, Середа, ЗАЛА G

5 квітня 2023, Середа, ЗАЛА H 

6 квітня 2023, Четвер, ЗАЛА G

Отримати доступ до трансляцій ви також можете за посиланням:

5 квітня 2023 (Середа, ЗАЛА G) – https://youtube.com/live/8vF776AI98g

5 квітня 2023 (Середа, ЗАЛА H) – https://youtube.com/live/Pf3S-RlOIEY

6 квітня 2023 (Четвер, ЗАЛА G) – https://youtube.com/live/ZFvtwaRgt9M

ГЕНЕРАЛЬНІ ПАРТНЕРИ


ГОЛОВНІ ПАРТНЕРИ


ПАРТНЕРИ


Інформаційні партнери


9:10 5.04.2023

Початок заходу

16:10 6.04.2023

Закінчення заходу

НЕОБМЕЖЕНО

Кількість учасників

БЕЗКОШТОВНО

Вартість участі

https://cardiohub.org.ua/

Місце проведення

до 9:10 5.04.2023

Реєстрація учасників

Доступ до події тільки для ЛІКАРІВ

ПРОГРАМА


5 квітня (Середа)


ЗАЛА G

9:10-9:20 Вступне слово:

Президент Всеукраїнської асоціації кардіологів України академік НАМН України, професор В.М. Коваленко

9:20-9:50 Лекція: Хронiчна серцева недостатнiсть зi збереженою фракцією викиду лiвого шлуночка: еволюція розуміння та терапевтичних підходів 

проф. Л.Г. Воронков –30 хв. 

9:10-13:10

АКТУАЛЬНІ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЛІКУВАННЯ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ Модератор: проф. Л.Г. Воронков

9:50-10:50 Науково-практичний симпозіум*

Дапагліфлозин у лікуванні пацієнтів з різними фенотипами серцевої недостатності: кінець «тиранії» фракції викиду?

Учасники: д.м.н. Я.М. Лутай (Київ), проф. А.В. Ягенський (Луцьк), проф. Л.Г. Воронков (Київ)

10:50-11:30 Діалог експертів

Сучасна стратегія фармакотерапії серцевої недостатності: складові успіху.

Учасники: чл.-кор. НАМН України, проф. О.М. Пархоменко (Київ), проф. Л.Г. Воронков (Київ)

11:30 – 11:50 

Особливості лікування серцевої недостатності у хворих на гіпертрофічну кардіоміопатію

проф. В.Й. Целуйко, В.В. Білецька (Харків)

11:50 – 12:30 Дискусія

Фундаментальна роль бета-адреноблокаторів у лікуванні хронічної серцевої недостатності: чи є що обговорювати?

Учасники: проф. С.В. Федоров (Івано-Франківськ), д.м.н. Д.В. Рябенко (Київ), проф.       Л.Г. Воронков (Київ)

12:30 – 13:10 Думка експертів

Феномен недопризначення антагоністів мінералокортикоїдних рецепторів у реальній практиці: чому він неприйнятний?

Учасники: к.м.н. А.В. Ляшенко (Київ), к.м.н. О.М. Романова (Київ)

13:10-13:40 ПЕРЕРВА 

13:40 – 14:10 Актуальна дискусія*

Ефективність лікування серцевої недостатності очима пацієнта: оцінка змін якості життя на тлі терапії

Учасники: чл.-кор.НАМН України, проф. О.М. Пархоменко (Київ), проф. Л.Г. Воронков (Київ)

14:10 – 15:10 Круглий стіл**

Яким є місце пероральних діуретиків у сучасному лікуванні пацієнтів з серцевою недостатністю?

Учасники: проф. О.А. Коваль (Дніпро), проф. Д.Д. Іванов (Київ), проф. Л.Г. Воронков (Київ)

15:10 – 15:50 Клінічний семінар

Антикоагулянтна стратегія у пацієнтів з ХСН: розставляємо акценти. 

Учасники: проф. О.С. Сичов (Київ), д.м.н. Я.М. Лутай (Київ)

15:50 – 16:20 Думка експертів

Тактика лікування пацієнта з серцевою недостатністю та супутньою дисфункцією нирок. 

Погляд кардіолога: проф. О.А. Коваль (Дніпро) -15 хв. 

Погляд нефролога: проф. Д.Д. Іванов (Київ) -15 хв. 

16:20 – 16:50 Лекція: Ведення пацієнта з хронічною серцевою недостатністю, госпіталізованого з клінічною декомпенсацією: актуальні акценти.

к.м.н. Н.А. Ткач (Київ)

16:50 – 17:10 

Тривалий прийом пероральних антикоагулянтів пацієнтами з хронічною СН та неклапанною фібриляцією передсердь: мета та шляхи її досягнення

проф. Л.Г. Воронков (Київ)

17:10 – 17:30 

β-адреноблокатори при ХСН. Що потрібно врахувати?

проф. Л.М. Яковлева (Харків)

17:30 – 17:50 

Нагородження переможців конкурсу молодих вчених, підведення підсумків першого дня конференції

ЗАЛА H

9:10 – 11:10 Конкурс молодих вчених

Модератори: проф. С.В. Федоров (Івано-Франківськ), д.м.н. Д.В. Рябенко (Київ), к.м.н. Н.А. Ткач (Київ)

1. Вплив андрогенного дефіциту у чоловіків на розвиток ішемічної хвороби серця та хронічної серцевої недостатності

О.В. Бучарський (Дніпро) – 10 хв. 

Відповіді на запитання – 5 хв. 

2. Предиктори зворотного ремоделювання лівого шлуночка у пацієнтів з ішемічною кардіоміопатєю 

М.В. Кучерява (Київ) – 10 хв. 

Відповіді на запитання – 5 хв. 

3. Динамічні зміни структурно-функціонального стану лівого шлуночка у хворих з тяжким перебігом міокардиту після 6-ти місячного курсу лікування глюкокортикоїдами

К.С. Марченко (Київ) – 10 хв. 

Відповіді на запитання – 5 хв. 

4. Інтенсивна терапія порушень енергетичного обміну при гострій серцевій недостатності у паціентів зі STEMI

О.В. Погребняк (Полтава) – 10 хв. 

Відповіді на запитання – 5 хв. 

5. Міокардит зі зниженою фракцією викиду лівого шлуночка: характеристика скоротливої здатності і структурних змін серця.

А.Б. Сливна (Київ) – 10 хв. 

Відповіді на запитання – 5 хв. 

6. Стан внутрішньо серцевої гемодинаміки у пацієнтів з фібриляцією передсердь після перенесеної коронавірусної інфекції COVID-19

О.В. Стасишена (Київ) – 10 хв.

Відповіді на запитання – 5 хв.

7. Випадок пацієнта з нирковою та серцевою недостатністю

С.С. Шпак (Київ) – 10 хв. 

Відповіді на запитання – 5 хв. 

Обговорення – 15 хв. 

11:10–12:10 Майстер клас

Ехокардіографічні критерії диференціальної діагностики уражень серця різної етіології.

проф. Ю.А. Іванів (Львів)

12.10 – 13.10 Майстер клас

Як інтерпретувати дані магнітно-резонансного дослідження серця у пацієнтів з серцевою недостатністю?

проф. С.В. Федьків (Київ)

6 квітня (Четвер)


ЗАЛА G

09:00-09:30 Лекція: Постковідний міокардит зі зниженою фракцією викиду лівого шлуночка.

д.м.н. С.В. Чернюк (Київ)

9:30-10:10 Думка експертiв

Блокада ренiн-ангioтензиновоi системи як компонент сучасноi стандартноi фармакотерапii хронiчноi СН зi зниженою ФВ лiвого шлуночка: iнгiбiтор АПФ чи сакубiтрил/ валсартан?

Учасники: проф. Л.Г. Воронков (Київ), чл.-кор.НАМН України, проф. О.М. Пархоменко (Київ)

10:10-11:45 

СЕРЦЕВА НЕДОСТАТНОСТЬ ТА КОМОРБІДНІ СТАНИ 

Модератор: проф. Л.Г. Воронков 

1. Траекторії еволюції серцевої недостатності: прогнозування та вибір оптимального лікування.

д.м.н. О.Е. Березін (Запоріжжя) – 20 хв. 

2. Кардіоваскулярна токсичність у хворих на рак грудної залози: дисфункція міокарда, серцева недостатність, гіпертензія, венозні тромбоемболії

д.м.н. С.М. Кожухов, Н.В. Довганич (Київ) – 20 хв.

3. Пацієнт з серцевою недостатністю та хронічною хворобою нирок: що необхідно враховувати у тактиці ведення?*

к.м.н. Н.А. Ткач (Київ) – 20 хв.

4. Особливості змін біомаркерів sST2 та NTproBNP при ранніх проявах серцевої недостатності у пацієнтів з гіпертонічною хворобою та цукровим діабетом 2 типу.

акад. НАМН України, проф. О.М. Біловол, проф. І.І. Князькова (Харків) – 20 хв.

5. Оптимізація схеми фармакотерапії у пацієнта з хронічною серцевою недостатністю: клінічний випадок*

к.м.н. Т.В. Чендей (Ужгород) – 15 хв.

11:45-12:15 Лекція: Кардіоваскулярні та інші лікарські засоби, що погіршують перебіг хронічної серцевої недостатності: механізми та доказова база

к.м.н. А.В. Ляшенко (Київ) – 30 хв.

12.15-15:45 

ХІРУРГІЧНІ ТА ЕЛЕКТРОФІЗІОЛОГІЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ

Модератор: проф. Л.Г. Воронков 

1. Порушення скоротливості міокарда лівого шлуночка серця при ІХС: коли може бути ефективна хірургія?

акад. НАМН України, проф. А.В. Руденко, д.м.н. С.А. Руденко (Київ) – 30 хв.

2. 5 років хірургічного лікування гіпертрофічної кардіоміопатії: від початківців до провідного центру

д.м.н. К.В. Руденко (Київ) – 30 хв.

3. Серцева недостатність при набутих вадах серця. Тактика ведення хворих та покази до хірургічного лікування

д.м.н. А.А. Крикунов (Київ) – 30 хв.

4. Хірургічне лікування термінальної стадії серцевої недостатності

проф. Б.М. Тодуров, к.м.н. Г.І. Ковтун, к.м.н. Н.В. Понич, А.Ю. Мельник (Київ) – 30 хв.

5. Медикаментозне лікування серцевої недостатності після кардіохірургічних втручань

проф. О.Й. Жарінов, д.м.н. О.А. Єпанчінцева (Київ) – 30 хв.

6. Сучасні можливості попередження раптової смерті у пацієнтів з ХСН зі зниженою фракцією викиду лівого шлуночка*

проф. Ю.І. Карпенко (Одеса) – 30 хв.

7. Сучасні можливості інвазивного лікування серцевої недостатності

С.В. Лизогуб (Київ) – 30 хв.

15:45-16:00 Підведення підсумків та закриття конференції

ЛЕКТОРИ


Воронков Леонід Георгійович
Президент Всеукраїнської асоціації фахівців з серцевої недостатності України, Д-р мед. наук, проф., завідувач відділу серцевої недостатності, поєднаної з патологією внутрішніх органів ДУ “Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України”
Пархоменко Олександр Миколайович
Чл.-кор. НАМН України, д-р мед. наук, проф., завідувач відділу реанімації та інтенсивної терапії ДУ “Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України”
Руденко Анатолій Вікторович
Акад. НАМН України, д-р мед. наук, проф., перший заступник директора ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії імeні М. М. Амосова НАМН України", член правління Асоціації кардіохірургів України
Тодуров Борис Михайлович
Чл.-кор. НАМН України, д-р мед. наук, проф., Генеральний директор ДУ «Інститут серця МОЗ України»
Сичов Олег Сергійович
Професор, співголова Всеукраїнської асоціації аритмологів України, Д-р мед. наук, проф., завідувач відділу клінічної аритмології та електрофізіології ДУ “Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України”
Коваль Олена Акиндинівна
Д-р мед. наук, проф. кафедри внутрішньої медицини №3 Дніпровського державного медичного університету
Целуйко Віра Йосипівна
Целуйко Віра Йосипівна
Д-р мед. наук, проф., завідувачка кафедри кафедра кардіології, лабораторної та функціональної діагностики Харківського національного університет імені В.Н. Каразіна
Ягенський Андрій Володимирович
Д-р мед. наук, проф., керівник Волинського обласного центру кардіоваскулярної патології та тромболізису
Іванов Дмитро Дмитрович
Д-р мед. наук, проф., завідувач кафедри нефрології і НЗТ НУОЗ України імені П.Л. Шупика
Яковлева Лариса Миколаївна
Д-р мед. наук, професор кафедри кардіології, лабораторної та функціональної діагностики Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
Березін Олександр Євгенович
Д-р мед. наук доцент кафедри внутрішніх хвороб № 2 Запорізького державного медичного університету
Князькова Ірина Іванівна
Д-р мед. наук, проф., завідувач кафедри Клінічної фармакології та внутрішньої медицини ХНМУ на базі ДУ ««Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України»
Федьків Світлана Володимирівна
Д-р мед. наук, проф., завідувач відділення променевої діагностики ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії імeні М.М. Амосова НАМН України"
Крикунов Олексій Антонович
Д-р мед. наук, завідувач відділення хірургічного лікування інфекційного ендокардиту ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії імeні М.М. Амосова НАМН України"
Федоров Сергій Валерійович
Д-р мед. наук, проф. кафедри терапії і сімейної медицини ПО Івано-Франківського національного медичного університету
Карпенко Юрій Іванович
Д-р мед. наук, проф., керівник регіонального центру кардіохірургії, завідувач кафедри внутрішніх хвороб з курсом серцево-судинної патології Одеського національного медичного університету
Жарінов Олег Йосипович
Д-р мед. наук, проф., завідувач кафедри функціональної діагностики НУОЗ України імені П.Л. Шупика
Руденко Костянтин Володимирович
Д-р мед. наук завідувач відділу хірургічного лікування серцевої недостатності та механічної підтримки серця і легень ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії імeні М.М. Амосова НАМН України"
Рябенко Дмитро Васильович
Д-р мед. наук, провідний науковий співробітник відділу некоронарних хвороб серця, ревматології та терапії ДУ “Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України”
Кожухов Сергій Миколайович
Д-р мед. наук, завідувач відділу клінічної фармакології та кардіоонкологїі ДУ “Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України”
Лутай Ярослав Михайлович
Д-р мед. наук, лікар-кардіолог вищої категорії, старший науковий співробітник відділу реанімації та інтенсивної терапії ДУ “Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України”
Ткач Наталія Альбертівна
Канд. мед. наук, старший науковий співробітник відділу серцевої недостатності, поєднаної з патологією внутрішніх органів ДУ “Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України”
Чендей Тарас Васильович
Канд. мед. наук, доцент кафедри госпітальної терапії ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Ляшенко Аліна Вікторівна
Канд. мед. наук, старший науковий співробітник відділу серцевої недостатності, поєднаної з патологією внутрішніх органів ДУ “Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України”
Лизогуб Сергій Володимирович
Завідувач електрофізіологічною лабораторією з рентген-операційною ДУ “Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України”

Як отримати сертифікат?

ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ АБО АВТОРИЗУЙТЕСЬ – ТА ПРОЙДІТЬ ТЕСТУВАННЯ


Для отримання іменного сертифікату пройдіть тести:

  1. Ви повинні бути зареєстрованими (вказуйте повністю прізвище, ім’я та по батькові, для заповнення сертифікату) та авторизованими на сайті (ведіть логін та пароль у формі авторизації).
  2. Пройдіть тестування протягом 72-х годин з 18-00 6 квітня після закінчення події.
  3. Наберіть більше 60% вірних відповідей та зразу отримайте свій сертифікат 10 балів (максимально 3 спроби).
  4. Після проходження тестів збережіть сертифікат – натисніть кнопку “Зберегти/Сертифікат”-> відкритеся сертифікат -> під сертифікатом кнопка зі стрілкою “Зберегти”.
  5. Ваш сертифікат зберігається у особистому кабінеті. (Меню -> Особистий кабінет -> Управління подіями -> Сертифікат ).
Безкоштовно