ХІV Науково-практична конференція: Всеукраїнської асоціації аритмологів України з міжнародною участю

Початок тестів

15.05.2024 з 14:20 до 23:50 17.05.2024


Увага! Зміни правил проходження тестування для отримання сертифікату!

Оцінювання знань проводиться тільки до закінчення заходу до 23:50 17.05.2024 відповідно до постанови 725 від 14.07.2021 п.19. (Пізніше тестування вже не буде доступне)

Всі зареєстровані учасники після відповіді на тестові питання отримають сертифікати, що є чинними для отримання балів для БПР, так як Всеукраїнська асоціація кардіологів України є офіційними провайдерами МОЗ України. (Провайдер 1144; № ). Сертифікат 10 балів згідно Наказу №446 буде отриманий вами відразу після проходження тестів.

Запрошуємо до перегляду трансляції лікарів за спеціальностями:

Кардіологія, Ендокринологія, Загальна практика - сімейна медицина, Інвазивна електрофізіологія, Інтервенційна кардіологія, Медицина невідкладних станів, Медична психологія, Неврологія, Терапія, Ультразвукова діагностика,

Функціональна діагностика

Конференція відбудеться в комбінованому форматі offline та online.

offline: вул. Госпітальна 4, м. Київ, , Premier Hotel Rus

Отримати доступ до трансляцій ви також можете за посиланнями:

15 травня ЗАЛ GH 2024 (Середа) https://youtube.com/live/Xhdv8rlNiuc

15 травня ЗАЛ FE 2024 (Середа)  https://youtube.com/live/1KUAG2OOx78

16 травня ЗАЛ GH 2024 (Четвер) https://youtube.com/live/UBni0x6IDfs

16 травня ЗАЛ FE 2024 (Четвер)  https://youtube.com/live/pAcQ1pab7iA

17 травня ЗАЛ GH 2024 (П'ятниця) https://youtube.com/live/4s6i50Jd5yg

ГЕНЕРАЛЬНІ ПАРТНЕРИ


ГОЛОВНІ ПАРТНЕРИ


ПАРТНЕРИ


ІНФОРМАЦІЙНІ ПАРТНЕРИ: https://www.facebook.com/strazhesko

9:30 15.05.2024

Початок заходу

14:50 17.05.2024

Закінчення заходу

НЕОБМЕЖЕНО

Кількість учасників

БЕЗКОШТОВНО

Вартість участі

https://cardiohub.org.ua/

Місце проведення

до 09:30 15.05.2024

Реєстрація учасників

Доступ до події тільки для ЛІКАРІВ


Модератор конференції: 

Голова ГО «Всеукраїнська асоціація аритмологів України»,  

д-р мед. наук, професор Сичов Олег Сергійович

Науково-організаційний комітет:  

Л.Л. Вавілова (голова), Т.М. Мовчановська, Р.Г. Іванець, В.М. Корженко, М.А. Гуляницька


03151, м. Київ, вул. Святослава хороброго, 5

ДУ «ННЦ Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска НАМН України»


Телефон для довідок: +38(068) 072-91-38

E-mail: orgcomitet@cardiohub.org.ua

ПРОГРАМА БПР


 15 травня  (Середа)

ЗАЛА GH


14:20-17:10 ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

Модератори: проф. Сичов О.С., чл.-кор. НАМН України, проф. Руденко К.В


1. Інвазивні втручання з лікування порушення ритму та провідності серця в Україні в 2010-2023 роках

Від групи авторів проф. Сичов О.С., Марченко О.Я., Лизогуб С.В. (Київ) - 15 хв.

2. Стратифікація ризику раптової серцевої смерті у пацієнтів з гіпертрорфічною кардіоміопатією

чл.-кор. НАМН України, проф. Руденко К.В. (Київ) - 15 хв.

3. Можливості попередження розвитку фібриляції передсердь

проф. Целуйко В.Й. (Харків) - 15 хв.

4. Аритмії трансплантованого серця

проф. Середюк Н.М., Середюк В.Н, Деніна Р.В., Водославська Л.Я., Любінець В.В. (Івано-Франківськ) - 15 хв.

5. Порушення серцевого ритму у хворих зі зниженою функцією нирок

проф. Більченко О.В. (Харків) - 15 хв.

6. Контроль частоти ритму у хворих з фібриляцією передсердь та серцевою недостатністю: місце деструкції АВ вузла та стимуляції провідної системи серця

проф. Карпенко Ю.П. (Одеса) - 15 хв.

7. Біомаркери при фібриляції передсердь: класифікація, можливості та перспективи використання

проф. Катеренчук І.П. (Полтава) - 15 хв.

8. Шлуночковий електричний шторм у світлі рекомендацій EHRA 2024 року

проф. Потабашній В.А. (Кривий Ріг) - 15 хв.

9. Фібриляція передсердь та коморбідна патологія: як покращити якість та тривалість життя пацієнтів?

проф. Ханюков О.О., Калашникова О.С., Яловенко М.І., Бучарський О.В. (Дніпро) - 15 хв.

10. Фібриляція передсердь та кардіоміопатія: коли причина, а коли наслідок?

проф. Лашкул Д.А. (Запоріжжя) - 15 хв.

Відповіді на питання - 20 хв.


ЗАЛА FE


15:50-17:20 Секція

МОЛОДІ ВЧЕНІ

Модератори: проф. Талаєва Т.В., д.м.н. Зінченко Ю.В., к.м.н. Міхалєва Т.В.


1. Зв’язок дисинхронії міокарду з фібриляцією передсердь у хворих з коронарною хворобою серця, яким проводилась реваскуляризація

Мехтієва Ф.Б. (Харків) – 10 хв. 

Відповіді на запитання – 5 хв. 

2. Вплив андрогенного статусу на перебіг серцевої недостатності на тлі ішемічної хвороби серця та фібриляції передсердь у чоловіків середнього віку

Бучарський О.В. (Дніпро) – 10 хв. 

Відповіді на запитання – 5 хв.

3. Аналіз частоти порушень серцевого ритму та особливості структурно - функціонального стану серця у військовослужбовців з гострим міокардитом

Сливна А.Б.(Київ) – 10 хв. 

Відповіді на запитання – 5 хв.

4. Шлях фібриляції передсердь

Подлужний М.С., Парацій О.З., Якушев А.В. (Київ) – 10 хв. 

Відповіді на запитання – 5 хв.

5. Особливості лікування хворих із атиповим тріпотінням передсердь

Андросова Л.О., Міхалєва Т.В., Зінченко Ю.В. (Київ) – 10 хв. 

Відповіді на запитання – 5 хв. 

6. Спектр та наслідки порушень ритму серця у пацієнтів з тяжким перебігом міокардиту

Марченко К.С. (Київ) – 10 хв. 

Відповіді на запитання – 5 хв.


 16 травня  (Четвер)

ЗАЛА GH


10:00-11:00 Секційне засідання

ФІБРИЛЯЦІЯ ПЕРЕДСЕРДЬ-ПОТЕНЦІЙНО НЕБЕЗПЕЧНА АРИТМІЯ

Модератор: к.м.н. Романова О.М.


1. Предиктори виникнення та особливості перебігу фібриляції передсердь у пацієнтів після перенесеної коронавірусної хвороби (Covid-19)

к.м.н. Срібна О.В., проф. Сичов О.С., Стасишена О.В. (Київ) - 15 хв.

2. Якість життя та когнітивна функція пацієнтів з фібриляцією передсердь у чотирирічному прогнозі залежно від стратегії контролю серцевого ритму 

Бринза М.С., Більченко О.В., Волков Д.Є. (Харків) - 15 хв.

3. Порівняння субпопуляційного складу моноцитів та лімфоцитів периферичної крові у пацієнтів з фібриляцією та тріпотінням передсердь асоційованих з артеріальною гіпертензією

О.Я. Марченко, проф. О.С. Сичов, проф. Т.В. Талаєва, к.м.н. І.В. Третяк, к.м.н. Т.В. Гетьман, к.м.н. О.М. Романова (Київ) - 15 хв.

Відповіді на питання - 15 хв.11:00-12:30 Секційне засідання

КЛІНІЧНА АРИТМОЛОГІЯ

Модератор: проф. Распутіна Л.В., д.м.н. Іркін О.І.

1. Некардіальні синкопе: що нового в рекомендаціях EHRA 2024 року 

доц. Фесенко В.І. (Кривий Ріг) - 15 хв.

2. Антиаритмічні препарати – сучасне застосування та прийняття клінічних рішень

к.м.н. Солов’ян Г.М., к.м.н. Міхалєва Т.В., Андросова Л.О. (Київ) - 15 хв.

3. Діуретична терапія у пацієнта з СН: чи є загроза аритмій

к.м.н. Ткач Н.А. (Київ) - 15 хв.

4. Порушення ритму та провідності серця при важкому перебігу COVID-19

к.м.н. Данілевич Т.Д., проф. Распутіна Л.В. (Вінниця) - 15 хв.

5. Динаміка показників добового моніторування ЕКГ у військовослужбовців при різних варіантах перебігу міокардиту протягом 6-місячного спостереження

Кириченко Р.М., Сливна А.Б. (Київ) - 15 хв.

Відповіді на запитання - 15 хв.


ЗАЛА FE


9:30-12:00 Секційне засідання

ЕЛЕКТРОФІЗІОЛОГІЯ

Модератори: проф. Карпенко Ю.І., зав. лаб. Лизогуб С.В.

1.Ведення пацієнтів з типовим тріпотінням передсердь. Від настанов до практики 

зав. лаб. Лизогуб С.В. (Київ) - 15 хв.

2. «Незвичайні» звичайні суправентрикулярні тахікардії

Кравченко Т.В., Акобіров Є.С., Шустицький Р.В., Свірський М.Д., Естрін С.І. (Харків) - 15 хв.

3. Чи дасть пульс філд аблація відповіді на все питання в аритмології?

д.м.н. Волков Д.Є. (Харків) - 15 хв. online

4. Абляція в лікуванні рефлекторного синкопе 

к.м.н. Якушев А.В. (Київ) - 15 хв.

5.Кріоабляція фібриляції передсердь 

к.м.н. Парацій О.З. (Київ) - 15 хв.

6.Аритмологічні аспекти аортокоронарного шунтування

к.м.н. Журба О.О. (Черкаси) - 15 хв.

7.Інтервенційне лікування фібриляції передсердь в Україні 

Петканич М.М. (Київ) - 15 хв.

8. Стимуляція провідникової системи серця: клінічний досвід регіонального центру

Люлька Є.М., М’якінькова Л.О. (Полтава) - 15 хв.

9. Випадок катетерної деструкції пара-гісової шлуночкової екстрасистолії трансаортальним доступом

Пророк С.Ю. (Київ) - 15 хв.

Дискусія - 15 хв.17 травня (П’ятниця)

9:30-11:10 Секційне засідання

ФУНКЦІОНАЛЬНА ДІАГНОСТИКА 

Модератор: проф. Витриховський А.І.

1. Черезстравохідна електрокардіостомуляція при тріпотінні передсердь: діагностичні та лікувальні можливості, покази, обмеження

к.м.н. Є.В. Могильницький (Київ) - 15 хв.

2. Брадіаритмія: покази до кардіостимуляції

к.м.н. Куць В.О. (Київ) - 15 хв.

3. Важливість застосування технології X-Strain для оцінки прогнозу та визначення тактики лікування пацієнтів з ХСН

проф. Карпенко Ю.І., Павлінова Н.В. (Одеса) - 15 хв.

4. Шкала прогнозування появи життєво-небезпечних аритмій та раптової серцевої смерті

проф. Витриховський А.І., проф. Вакалюк І.П., проф. Нестерак Р.В., доц. Совтус В.І. (Івано-Франківськ) - 15 хв.

5. Гемодинаміка лівого передсердя при синусовому ритмі і фібриляції передсердь

к.ф.-м.н. Б.В. Бацак (Київ) - 15 хв.

6. Діагностична цінність пасивної ортостатичної проби в кардіології

к.м.н. Діденко Д.В., проф. Распутіна Л.В. (Вінниця) - 15 хв.

Відповіді на запитання - 10 хв. 


ПРОГРАМА 15-17 ТРАВНЯ (скануйте QRCODE)

ХІV Науково-практична конференція


Як отримати сертифікат?

ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ АБО АВТОРИЗУЙТЕСЬ - ТА ПРОЙДІТЬ ТЕСТУВАННЯ


Для отримання іменного сертифікату пройдіть тести:


  1. Ви повинні бути зареєстрованими (вказуйте повністю прізвище, ім’я та по батькові, для заповнення сертифікату) та авторизованими на сайті (ведіть логін та пароль у формі авторизації).
  2. Пройдіть тестування на протязі заходу та до 23:50 17 травня.
  3. Наберіть більше 60% вірних відповідей та зразу отримайте свій сертифікат 10 балів (максимально 3 спроби).
  4. Після проходження тестів збережіть сертифікат – натисніть кнопку “Зберегти/Сертифікат”-> відкритеся сертифікат -> під сертифікатом кнопка зі стрілкою “Зберегти”.
  5. Ваш сертифікат в тестах.